NO/EN

Klemet Gaski bistår i hovedsak med rådgivning innenfor forretningsjuridiske fagområder, med hovedvekt på ansvarsspørsmål, og da særlig innenfor styre-, advokat- og revisoransvar. Klemet bistår også flere forsikringsselskaper tilknyttet ansvarssaker.

Klemet er i tillegg fast oppnevnt bostyrer ved Oslo byfogdembete og har svært lang erfaring med å bistå selskaper og ledelsen når disse opplever økonomiske utfordringer, behov for restrukturering og eventuelt går konkurs.

Klemet engasjeres ofte som prosessfullmektig i tyngre og større ansvarssaker. Hans lange erfaring med ansvarssaker i retten, kombinert med spisskompetanse innen insolvens, har gitt han evnen til å analysere tallmateriale og benytte dette opp mot konkrete juridiske problemstillinger. Både klienter og revisorer har ofte pekt på dette som en spesialkompetanse Klemet innehar. I tillegg er han kjent for å finne og fremforhandle gode utenrettslige løsninger når dette er mulig og til beste for klienten(e).

Rangeringer og utmerkelser

Rangeringsbyrået The Legal 500 (2020) anbefalte Klemet som en ekspert innenfor profesjonsansvar i kategorien Insurance.

Utdanning

 • 1999
  Cand. jur., Universitet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2016–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2004–2016
  Advokatfullmektig, fast advokat og senioradvokat, Advokatfirma DLA Piper Norway DA
 • 2000–2004
  Advokatfullmektig, Rime & Co Advokatfirma AS
 • 1999–2000
  Juridisk førstekonsulent, Direktoratet for Arbeidstilsynet