Entreprise

Vi har bred entreprisejuridisk ekspertise og sektorkompetanse innen bygg og anlegg. Hos Bull & Co får du også bistand innen tilgrensende rettsområder, og vi er på den måten et «full service» advokatfirma for aktører i bransjen.

Vi kjenner rammebetingelsene innen sektoren og har grunnleggende kunnskap om de strategiske og kommersielle mål som normalt er styrende i virksomhetene og i de enkelte entrepriseprosjektene. De beste juridiske og kommersielle løsningene på dine utfordringer vil alltid være fokuset for vår rådgivning.

Våre advokater har bakgrunn som konsernadvokater i noen av de største virksomhetene i næringen og har dermed solid bransjeforståelse.

Vi har samtidig erfaring med å bistå de fleste aktørene i sektoren: hovedentreprenører, tekniske entreprenører, rådgivningsfirmaer, arkitekter og byggherrer.

Vi bistår virksomheter med alt fra store infrastrukturprosjekter til mindre, lokale prosjekter innen bolig og næring. Vi påtar oss alle former for oppdrag innen entreprisefeltet, der rådgivning i kontraheringsfasen og sluttoppgjørsfasen står sentralt.

Vi bistår blant annet med:

  • kontraktstrategi og utforming av kontrakter
  • vurdering av konkurransegrunnlag og tilbud
  • forhandlinger og inngåelse av kontrakter
  • gjennomføring av kontrakter – forhandlinger og håndtering av endringer
  • rådgivning ved sluttoppgjør
  • tvisteløsning og rettergang for domstoler eller voldgiftsrett
  • kjøp og salg av virksomhet
  • undervisning, kurs og seminarer (f.eks. NS, NTK/NF, FIDIC)

I tillegg bistår vi internasjonale klienter som skal etablere seg eller har etablert seg i Norge. Bistanden omfatter da alt fra etablering av selskap, utarbeidelse av kvalitetssikringssystemer, standardkontrakter, arbeidstillatelser, godkjennelser hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap osv.

Bull & Cos advokater kjenner din sektor og rammebetingelsene for din virksomhet innen bygg og anlegg.

Bjørn Erik Mørkved

Bjørn Erik Mørkved

Partner
Mobil: 419 16 642
E-post: bem@bull.no

Kåre Bjørlo

Partner
Mobil: 913 93 061
E-post: kb@bull.no

Thor Wessel

Partner
Mobil: 419 16 574
E-post: tw@bull.no

AKTUELT