Industri, handel og service

Norsk industri, handel og service er i kontinuerlige endringer, der bl.a den økende globaliseringen, internasjonale konkurransen, teknologiske utvikling og endrede forbruksmønstre, gjør det nødvendig at juridiske rådgivere holder seg oppdatert og har den nødvendige bransjekompetansen og spisskompetanse innen de relevante fagfelt.

Våre advokater har alle spesialisering innen utvalgte fagfelt og med inngående kjennskap til utvalgte bransjer de har fokus på. Våre advokater har lang erfaring med å bistå oppfinnere, produsenter, distributører og salgsledd med alle type forretningsjuridiske utfordringer.

Utvalgte bransjer vi særlig har erfaring fra:

  • Olje, hydrogenproduksjon og fornybar energi 
  • Detaljhandel
  • Dagligvarer
  • Teknologi
  • Transportnæringen  

For våre kunder innen disse bransjene setter vi om nødvendig sammen relevante tverrfaglige team med spesialister på de relevante områdene, ledet av en erfaren partner. Dette sikrer at rett advokat settes på oppdraget til enhver tid, og at oppdraget utføres kostnadseffektivt og med den nødvendige kvalitet.

Kåre Bjørlo

Partner
Mobil: 913 93 061
E-post: kb@bull.no

AKTUELT

Flere nye rangeringer til Bull & Co i Finansavisens Advokatundersøkelse

Vi gleder oss over at vi er godt representert i Finansavisens Advokatundersøkelse for 2019 og takker våre advokatkolleger i de andre firmaene som har stemt oss fram. Gratulerer til: Immaterialrett og media-teamet med 3. plass i kategorien beste firma Kristin Haram...

les mer