NO/EN
To nye partnere i Bull
Hjem / Artikler / To nye partnere i Bull
Camilla Raastad og Hanna Beyer Olaussen nye partnere i Bull

To nye partnere i Bull

Fra 1. mars kan vi ønske Camilla Raastad og Hanna Beyer Olaussen velkomne som nye partnere i Bull. Camilla kommer inn med spisskompetanse på transport, logistikk og arbeidsrett. Hanna styrker immaterialretts- og teknologiavdelingen vår, særlig innenfor industrielle rettigheter, markedsføringsrett, handelsrett og IT.
Publisert: 04.03.24

Spesialistkompetanse på logistikk- og transportjuss

Camilla Raastad har jobbet for aktører innenfor logistikk- og transportindustrien i over 20 år og kommer nå fra stilling som advokat i NHO Logistikk og Transport, hvor hun har vært siden 2018. Hovedtyngden av oppdrag og problemstillinger Camilla jobber med knytter seg til transportrett – med hovedvekt på veg og sjø, men også flyfrakt og jernbane. I tillegg har Camilla mye erfaring med rådgivning og tvistesaker knyttet til forståelse og bruk av NSAB 2015 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser), samt toll- og avgiftsproblematikk.

Innenfor transportretten har Camilla også bistått i mange reklamasjonssaker, både ved forsinkelse og skade på gods, og med utarbeidelse, gjennomgang og kvalitetssikring av transportavtaler, kunde-, leverandør- og agentavtaler. Hun har også erfaring med å hjelpe logistikk- og transportvirksomheter når kunder går konkurs og i tvister knyttet til oppsigelse av lagringsoppdrag, såkalt tredje- og fjerdepartslogistikk.

- Det er få advokater i Norge som kan vise til så god kompetanse på logistikk- og transportjuss som Camilla. Jeg har samarbeidet med Camilla over flere år og opplever at hun forstår bransjen veldig godt, er kommersiell og løsningsorientert, og nyter stor tillit hos de kundene hun jobber for. Med rekrutteringen av Camilla får vi landets beste fagmiljø innen transport-, logistikk- og speditørforsikring, sier Runar Hansen, partner og leder av faggruppen for transport og logistikk i Bull.

Logistikk- og transportbransjen er i kontinuerlig utvikling med stadig nye konsolideringer. Bransjen har i lang tid vært preget av oppkjøp og sammenslåing av bedrifter. Denne trenden stiller store krav til bransjekunnskap hos oss som advokater for å kunne bistå bedriftene best mulig.

- Jeg gleder meg til å være med å bygge et skikkelig kompetent team på transport og logistikk. Det er en bransje jeg trives veldig godt å jobbe sammen med, og jeg kjenner driverne i bransjen svært godt etter å ha jobbet med dette fagfeltet i et par og tyve år. For egen del har jeg stor tro på og god erfaring med å kjenne bransjen og klientmassen man arbeider med innenfra. Det gjør det enkelt og raskt å forstå hva problemet er og hvordan det skal løses til bedriftens beste. Bull har også en bredde i fagkompetanse som gjør at jeg vet at de kundene jeg jobber med får god hjelp på områder jeg selv ikke håndterer, sier Camilla Raastad.

I tillegg til å ha vært i NHO-systemet i flere perioder, har Camilla tidligere drevet egen advokatpraksis og vært HR-direktør i en av Norges største logistikkbedrifter. Særlig erfaringen fra HR-rollen har vært nyttig å ha med seg når hun rådgir transport- og logistikkaktører i arbeidsrettslige spørsmål, så vel individuelle som kollektive problemstillinger – et område hun også har jobbet mye med de senere årene.

- Vi ser at det å ha med seg perspektiver fra ulike roller og fagområder inn i rådgivningen er nyttig. Det gjør at vi lettere setter oss inn i alle sidene av saken og forstår hvilke behov det er viktig å hensynta i løsningene. Jeg tror vi kommer til å se mer av den typen tverrfaglig erfaring Camilla har i advokatbransjen fremover, sier Tine Engstrøm Wærsten, daglig leder i Bull.

Befester Bulls posisjon på immaterial- og teknologirett

Hanna Beyer Olaussen er teknologiadvokat med ekspertkompetanse på immaterialrett, markedsføringsrett, handelsrett og IT – områder hun har jobbet med siden 2004.

Innenfor immaterialrettsfeltet jobber Hanna med varemerker, forretningshemmeligheter, patent, design, arbeidstakeroppfinnelser og opphavsrett. På markedsrettens område har hun erfaring med rådgivning knyttet til forbrukervern og god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

Hanna har vært trukket frem som en av de ledende advokatene innenfor IP og TMT i The Legal 500 og innenfor IP og varehandel i Finansavisens jusundersøkelse de siste årene. Hennes erfaring innenfor handelsretten omfatter særlig ulike former for distribusjonsforhold, som franchise-, agent- og forhandleravtaler. På teknologifeltet bistår hun med strategisk rådgivning i forbindelse med anskaffelse og kommersialisering av digitale løsninger, og i forhandlinger om samarbeidsavtaler, SaaS-avtaler, FoU-avtaler, lisensavtaler og rådgivning rundt lovlig bruk av kunstig intelligens.

- Vi er skikkelig glade for at Hanna ønsker å bli en del av IP- og teknologiteamet i Bull. Hanna er en anerkjent profil innenfor sine fagområder, har en sterk drivkraft og utfyller kompetansen i teamet vårt godt, sier Stian Sørensen Schilvold, partner og leder for IP- og teknologiavdelingen i Bull.

Hanna har også lang erfaring med teknologitransaksjoner, hvor hun bistår med å evaluere risiko og sikre immaterielle rettigheter, og med forhandlinger rundt smidige løsninger for bruk og overføring av teknologi.

- De immaterielle verdiene er gjerne sentrale, særlig ved transaksjoner som involverer teknologiselskaper, og da er Hannas kompetanse på tvers av IP- og transaksjonsområdene særlig relevant, fortsetter Stian.

Hanna kommer fra Wikborg Rein, hvor hun har vært siden 2018 og partner fra 2021. Før dette var hun blant annet advokat i Wiersholm og Ræder Bing. Hanna har et sterkt fagengasjement og er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for immaterialrett og markedsføringsrett. Hun ser også frem til å bidra til utvikling av Bulls leveransemodeller med sitt engasjement for "legal tech"-løsninger.

- Bull har et av de beste og største fagmiljøene innenfor IP og teknologi i Norge, og har lange tradisjoner med å satse på disse områdene. Jeg ser frem til å bli en del av dette anerkjente teknologimiljøet og å bidra til den videre utviklingen av Bull, sier Hanna Beyer Olaussen.

Bulls immaterialretts- og teknologigruppe kan vise til en solid utvikling de siste årene og ble i fjor også styrket med KI-ekspert Christian Bendiksen.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.