NO/EN
Oppdatert regelverk for granskinger
Hjem / Artikler / Oppdatert regelverk for granskinger
Granskninger

Oppdatert regelverk for granskinger

Advokatforeningen har nylig vedtatt nye retningslinjer for privat granskinger. Bulls advokat og partner Anne Helsingeng har spilt en sentral rolle som leder av utvalget som har utarbeidet retningslinjene.
Publisert: 06.06.23

De nye retningslinjene, som ble vedtatt 2. juni, har som mål å etablere «Regler for god granskingsskikk». Hensikten med retningslinjene er å sikre en grundig og rettferdig granskningsprosess som gir riktig informasjon i saken for alle involverte parter.

Mange forteller om prosesser hvor de føler seg rettsløse, og hvor de som granskes oppfatter at de ikke har hatt reell mulighet til å forsvare seg.

- Mange forteller om prosesser hvor de føler seg rettsløse, og hvor de som granskes oppfatter at de ikke har hatt reell mulighet til å forsvare seg. Målet er at retningslinjene skal sikre at viktige rettssikkerhetsprinsipper blir i varetatt, som retten til å vite hva man er anklaget for, hva som er granskernes mandat og retten til kontradiksjon. Jeg er trygg på at retningslinjene og bruken av disse vil bidra til økt rettssikkerhet, bedre opplysning av saken og bedre kvalitet, sier Anne.

Sikrer rettsikkerheten

Det er ingen tvil om at det i mange tilfeller er behov for å undersøke påståtte kritikkverdige forhold, der gransking er et nyttig verktøy. Granskinger er her for å bli. Det er ikke motsetning mellom å få god opplysning av saksforholdet og samtidig sikre en god og forsvarlig prosess som tar hensyn til grunnleggende rettssikkerhet.

- Slik jeg ser det, er dette to sider av samme sak, sier Anne.

Saksbehandlingsregler for hver enkelt granskning

Retningslinjene er ikke ment å være et metodeverk, men å fremheve prinsipielle aspekter. Samtidig er granskinger svært forskjellige. Det er derfor lagt inn som premiss at det må lages saksbehandlingsregler for den enkelte gransking. Dissereglene skal dekke informasjonsinnhenting og rettighetene til berørte parter og andre faktorer som tidsbruk, ressurser, ansattes involvering, hjelp til berørte parter, bevisinnhenting etc.

Har spørsmål til retningslinjene eller ønsker å diskutere granskningsrelaterte problemstillinger, så ta gjerne kontakt med Anne.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.