NO/EN
Nå styrkes fedres og medmødres rett til permisjon med foreldrepenger
Hjem / Artikler / Nå styrkes fedres og medmødres rett til permisjon med foreldrepenger

Nå styrkes fedres og medmødres rett til permisjon med foreldrepenger

Fedre og medmødre som får barn 2. august 2022 eller senere kan nå velge å ta ut opp til to uker permisjon med foreldrepenger i forbindelse med fødsel eller ved adopsjon. Fedre og medmødre har også fått rett til å ta ut opp til åtte uker permisjon med foreldrepenger uavhengig av mors aktivitet, og uten krav til at mor har opptjent rett til foreldrepenger.
Publisert: 09.09.22

Den 2. august i år trådte det i kraft en lovendring som styrker fedres og medmødres rett til foreldrepenger og gir økt fleksibilitet til foreldre.

Kort oppsummert innebærer endringene at:

  • Alle fedre og medmødre kan velge å ta opp til to ukers betalt permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon
  • Alle fedre og medmødre har rett til 8 uker betalt permisjon uten at det stilles krav til mors aktivitet, og uavhengig av om mor har opptjent rett til foreldrepenger.

Selvstendig rett til åtte uker med foreldrepenger

Frem til nå har fedres og medmødres rett til foreldrepenger vært avhengig av aktivitet hos mor dersom mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger selv. For at fedre/medmødre skulle ha rett på foreldrepenger måtte mor da gå tilbake til arbeid, ta en offentlig godkjent utdanning, delta på introduksjons-/kvalifikasjonskurs eller være syk.

Folketrygdloven er nå endret slik at fedre og medmødre kan ta ut åtte uker med foreldrepenger selv om mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger og uten at det stilles krav til aktivitet hos mor. Endringen innebærer derfor at alle fedre og medmødre kan ta ut åtte uker med foreldrepenger selv om mor velger å være hjemme istedenfor å gå tilbake til arbeid, studier eller liknende aktivitet i denne perioden. For arbeidsgiver vil en slik utvidelse av retten til foreldrepenger bety at flere vil ta ut foreldrepermisjon og dermed ha fravær fra sin arbeidsplass.

Dersom far eller medmor ønsker å ta ut foreldrepenger utover disse åtte ukene, vil imidlertid aktivitetskravet gjelde som før. Etter åtte uker må derfor mor gå ut i arbeid, studier eller liknende for at far eller medmor skal kunne fortsette å motta foreldrepenger.

Innfører rett til to uker med foreldrepenger i forbindelse med fødselen

Etter arbeidsmiljøloven har arbeidstaker rett til to ukers omsorgspermisjon for å hjelpe mor i forbindelse med fødsel eller omsorgsovertakelse ved adopsjon. Arbeidstaker har imidlertid ingen rett på lønn under slik permisjon, med mindre det er nedfelt i tariffavtale eller individuell arbeidsavtale med arbeidsgiver.

Med de nye reglene i folketrygdloven vil arbeidstaker ha rett til å ta ut opptil to uker av fedrekvoten i forbindelse med fødsel eller omsorgsovertakelse ved adopsjon. Bestemmelsen gir fedre og medmødre som ikke har rett til lønn fra arbeidsgiver under omsorgspermisjon mulighet til å ta ut to uker av fedrekvoten for å hjelpe barnets mor i forbindelse med fødselen eller omsorgsovertakelsen. Ordningen gir økt fleksibilitet til foreldrene ved at de får mulighet til å være hjemme samtidig med foreldrepenger i to uker.

Det er viktig å være klar over at lovendringen ikke innebærer en utvidelse av foreldrepengeperioden. Dager med uttak av foreldrepenger under omsorgspermisjon vil gå til avkortning ved beregningen av den totale fedrekvoten. Endringen har dermed størst betydning for arbeidstakere som ikke har rett til å motta lønn under omsorgspermisjon. Når alle fedre og medmødre nå kan ta ut foreldrepenger under omsorgspermisjon, kan det tenkes at flere vil benytte seg av disse ukene og ta en kortere permisjon når barnet blir eldre. I bedrifter hvor de ansatte i kraft av tariffavtale eller individuell har rett til å motta lønn under omsorgspermisjon vil den nye bestemmelsen derimot ha mindre betydning da disse som regel er tjent med å vente med å ta ut foreldrepengene til senere.

Har du spørsmål om ansatte i permisjon eller andre arbeidsrettslige problemstillinger ta kontakt med advokat Helle Stølan Olufsen.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.