NO/EN
Er du arbeidsgiver for deltidsansatte? Her er 5 foreslåtte lovendringer du bør vite om
Hjem / Artikler / Er du arbeidsgiver for deltidsansatte? Her er 5 foreslåtte lovendringer du bør vite om

Er du arbeidsgiver for deltidsansatte? Her er 5 foreslåtte lovendringer du bør vite om

Nå vil regjeringen styrke rettighetene ytterligere til deltidsansatte. Disse fem tiltakene bør du merke deg fra regjeringens forslag om nye og strengere regler for bruk av deltidsstillinger.
Publisert: 29.06.22

I dag gir arbeidsmiljøloven deltidsansatte flere fordeler. De har blant annet retten til å utvide stillingen sin i virksomheten fremfor andre personer, og dersom deltidsansatte jobber jevnlig over avtalt tid, har de krav på en stilling som speiler denne arbeidstiden. Nå foreslår regjeringen enn ytterligere styrking av deltidsansattes rettigheter.

– Konsekvensen av lovforslaget er at arbeidsgivere må være forberedt på kunne dokumentere behovet for sin bruk av deltid, være bevisst på de særskilte fortrinnsretter som gjelder for deltidsansatte og vite om de nødvendige drøftinger må gjennomføres. Dette vil stille høyere krav til virksomhetens saksbehandling enn tidligere, sier Jørgen Burdal, senioradvokat i Bull.

For å gjøre det litt enklere å navigere i den juridiske jungelen, har vi i Bull satt opp 5 enkle endringer du bør vite om i forbindelse med arbeidsmiljøloven og deltidsansatte.

1. Lovfeste hovedregel om heltidsstilling

Formålet med heltidsnormen er først og fremst å fremme heltidskultur, bidra til bevisstgjøring i virksomhetene og motvirke unødvendig bruk av deltid. Dette innebærer ikke i seg selv noe forbud eller rettslig begrensning i arbeidsgivers adgang til å ansette på deltid.

2. Arbeidsgiver må avdekke behov for deltidsstillinger

Dette dokumentasjonskravet innebærer at arbeidsgiver, i lys av heltidsnormen over, må vurdere behovet for å ansette på deltid, fremfor heltid. Denne vurderingen må være skriftlig.

3. Tillitsvalgte må være involvert

Ved bruk av en eller flere deltidsansatte, skal tillitsvalgt være involvert. Kravet her forutsetter at dokumentasjonen over gir nok informasjon til å gjennomføre en reell drøfting om bruk av deltidsansatte. Dette inkluderer blant annet å sette av nok tid til at tillitsvalgt kan sette seg inn i saken og for vedkommende å foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede drøftingen. Drøftingen skal gjennomføres før du som arbeidsgiver kan ta en beslutning om å ansette på deltid eller ikke.

4. Utvide deltidsansattes fortrinnsrett

Utvide deltidsansattes fortrinnsrett vil også å gjelde når arbeidsgiver har innleide ressurser, ekstravakter og lignende. Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter nye eksternt eller leier inn nye ressurser.

5. Arbeidstilsynets rolle

Arbeidstilsynet har myndighet til å følge opp at dokumentasjons- og drøftingsplikten overholdes.

Det er foreløpig uklart når de foreslåtte endringene vil vedtas og tre i kraft.

Har du flere spørsmål knyttet til regjeringens lovforslag om deltidsstillinger eller annet innen arbeidsrett? Ta kontakt med oss i dag!


Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.