NO/EN
- Ledere må øve seg på varsling!
Hjem / Artikler / - Ledere må øve seg på varsling!

- Ledere må øve seg på varsling!

Nok en gang er det søkelys på manglende oppfølgning av varslingssaker, til tross for omfattende handlingsplaner, stor oppmerksomhet og høy omdømmerisiko. Hvordan kan dette skje? Er det fordi det ikke er reell vilje, eller er det rett og slett fordi ledere ikke har øvd seg nok?
Publisert: 21.03.23

Norske virksomheter gjennomfører både brannøvelser og beredskapsøvelser for å være best mulig forberedt når uventede hendelser oppstår. Men overraskende få forbereder seg på varslingssaker.

Enkel øvelse vil kunne spare bedriften din for både tap av omdømme og økonomi påpeker partner i Bull og ekspert på varsling og granskning, Anne Helsingeng.

Ledere reagerer for sent og for dårlig

Anne har lang erfaring fra granskning- og varslingssaker. Hun ser at mye tap av omdømme kunne vært unngått om ledere hadde vært forberedt før krisen oppstår.

Konflikter som kunne ha vært løst på et tidlig tidspunkt eskalerer til større saksforhold

- Min erfaring fra mange saker er at ansatte eller andre har forsøkt å si ifra om kritikkverdige forhold på et tidligere tidspunkt, men at forhold ikke er blitt tatt tak i. Konflikter som kunne ha vært løst på et tidlig tidspunkt eskalerer til større saksforhold, det oppstår krevende varslingssaker, og virksomheten overveldes av medieoppslag med betydelige omdømmerisiko, forteller Anne.

Anne Helsingeng har lang erfaring med granskning og compliance. Hun ser at mange ledere feiler når varslene kommer.
Anne Helsingeng har lang erfaring med granskning og compliance. Hun ser at mange ledere feiler når varslene kommer.

Tror ikke at det skjer hos dem

Å få en varslingssak kan være både krevende og komme brått på en leder. Ofte handler varslinger om menneskelige relasjoner som kan være vanskelige å forholde seg til.

- Å motta informasjon om et mulig kritikkverdig forhold kan være vanskelig, og kan bli møtt med vantro eller fornektelse. «Dette skjer jo ikke hos oss….» eller «denne personen har jeg fullt tillit til, dette tror jeg ikke på», påpeker Anne.

Må ha rutiner og gjennomføre øvelser

Å ta imot krevende informasjon og vite hva du skal gjøre, er en ferdighet som ikke ligger naturlig for alle. Å opparbeide slik ferdighet krever systematisk arbeid og trening. Mange vet rett og slett ikke hva de skal gjøre.

I en varslingssak så må en ha rutinene på plass. Og kanskje enda viktigere: En bør ha øvd på dem på forhånd. Det er vel og bra å ha etablert varslingsmottak, men varsler har mange former og kommer på ulike vis.

Hva gjør du når varselet kommer? Hvem skal du gå til og på hvilken måte? Og hva om det er din nærmeste overordnede det gjelder? Hvor sikker må du være på at varselet er noe å gå videre med? Skal du selv undersøke noe mer før varselet bringes videre? Hvordan skal du som leder ivareta både varsler og den det er varslet på? Og hvordan håndteres varslere som ønsker å være anonyme?

Jeg har i flere tilfeller sett at dårlig håndtering av varsler har medført unødvendig negativt omdømme og fått konsekvenser internt som kunne vært unngått. Dette kommer i stor grad av at lederne ikke har vært forberedt og ikke har hatt kunnskap og ryggmargsreflekser på hva de skal gjøre.

- Dette er situasjoner du som leder ønsker å unngå. Men håndteringen når det faktisk skjer er ekstremt viktig. Både for å ivareta den interne arbeidssituasjonen, og det eksterne omdømmet. Jeg har i flere tilfeller sett at dårlig håndtering av varsler har medført unødvendig negativt omdømme og fått konsekvenser internt som kunne vært unngått. Dette kommer i stor grad av at lederne ikke har vært forberedt og ikke har hatt kunnskap og ryggmargsreflekser på hva de skal gjøre. Dette oppnår en nesten kun ved å øve jevnlig og kjenne rutinene godt, sier Anne til slutt.

Vil du ha mer informasjon eller bistand til å gjennomføre øvelser på varsling? Her finner du kontaktinformasjon til Anne.

Anne har lang erfaring med å bistå bedrifter med varslinger og å gjennomføre granskninger. Hun er offentlig oppnevnt gransker, leder Advokatforeningens granskningsutvalg, og bisto bistod foreningen Født Fri da de ble satt under granskning.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.