NO/EN
Slik etterlever Bull åpenhetsloven
Hjem / Artikler / Slik etterlever Bull åpenhetsloven

Slik etterlever Bull åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden. Slik etterlever vi i Bull loven og de forpliktelsene som følger av denne.

Kunnskap og bevisstgjøring av den enkelte virksomhets ansvar for anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede og forretningspartnere er sentralt i formålet.

For å oppfylle formålet gis allmennheten tilgang til å få informasjon om hva virksomheten gjør for å sikre anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i virksomheten og hele leverandørkjeden til virksomheten. Det skal også gis informasjon om hvordan virksomheter håndterer eventuelle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Bull er opptatt av at virksomhet vår skal bidra til å gjennomføre FNs bærekraftsmål og vi etterlever åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne.

Slik starter vi dokumentasjonen av vår etterlevelse

I Bull har daglig leder Tine Wærsten et overordnet ansvar for selskapets prosesser og vurderinger knyttet til åpenhetsloven. Daglig leder vil også være hovedansvarlig for henvendelser som gjelder selskapets informasjonsplikt etter åpenhetsloven.

Dersom du har nærmere spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på bull@bull.no. Vi vil svare på spørsmål innen lovens rammer fra 1. juli 2022.

I Bull har vi oversikt over de leverandørkjeder og forretningsforbindelser vi bruker i produksjonen av våre tjenester. For å kunne oppfylle lovens krav til aktsomhetsvurderinger og redegjørelser knytte til disse vil vi vurdere om det er behov for å stille ytterligere avtalemessige krav i våre avtaler med leverandører.

Vi gjennomgår og oppdaterer våre interne retningslinjer jevnlig for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Dette omfatter retningslinjer internt, men også krav til våre leverandører og forretningsforbindelser.

På bakgrunn av kartleggingen vil vi gjennomføre de risikoanalyser og vurderinger som loven gir anvisning på, samt publisere disse vurderingene i en årlig redegjørelse. Den første redegjørelsen vil foreligge i god tid før lovens frist i 2023.

Redegjørelse 2023

Her kan du laste ned redegjørelsen for 2023:

download icon
Redegjørelse på åpenhetsloven Bull.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.