NO/EN
Hvordan håndterer du varsler og krevende personalsaker best?
Hjem / Arrangementer / Hvordan håndterer du varsler og krevende personalsaker best?
Frokostseminar

Hvordan håndterer du varsler og krevende personalsaker best?

SEMINARET ER FULLT. Men du kan sette deg på venteliste ved å klikke deg inn på "Meld deg på". Da vil vi varsle om det blir ledige plasser, eller om vi setter opp nytt lignende seminar senere.
Når:27 april 2023, 6:30 - 8:00
Hvor:Bull, Universitetsgata 9, Oslo
Type:Fysisk arrangement
Passer for:Fagfolk og klienter

Varsling på arbeidsplassen og personalsaker knyttet til arbeidsmiljøet kan skape store utfordringer på din arbeidsplass. Spesielt om de ikke følges opp korrekt. Er din virksomhet forberedt å møte slike saker på best mulig måte?

Velkommen til frokostseminar med Bull og Moment organisasjon og ledelse.

Som arbeidsrettsadvokater og organisasjonspsykologer opplever vi ofte at mange ledere er usikre på regelverk og fremgangsmåte ved personalsaker knyttet til varsling. Særlig ved påstander om seksuell trakassering, mobbing eller andre klager på psykososialt arbeidsmiljøproblematikk.

På dette frokostseminaret får du praktiske tips og råd om hvordan du som arbeidsgiver bør gå frem ved varslingssaker og andre krevende personsalsaker. Det kan gjelde for eksempel trakassering, mobbing, «metoo»-problematikk eller andre uønskede forhold.

På frokostmøtet vil du møte arbeidsrettsadvokater fra Bull og organisasjonspsykolger fra Moment Consulting. Alle med mye erfaring i bistand i krevende varslingssaker og god innsikt i utviklingen i lovverket på området.

Her får du nyttige råd og vi vil drøfte aktuelle spørsmål knyttet til håndtering av krevende personsalsaker, trakassering og varsling generelt.

Vi ser blant annet nærmere på følgende:

1. Hva ligger i arbeidsgivers ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø?

2. Hva er varslingsrutiner – hva kreves av virksomheten?

3. Hvordan håndtere varsling på en god måte?

4. Hvilke alternativer har arbeidsgiver for å undersøke påstander om trakassering eller andre brudd på arbeidsmiljøloven? Og hva er mest hensiktsmessig?

5. Trakassering – når gir dette grunnlag for oppsigelse eller avskjed?

Foredragsholdere: Advokat Jørgen Burdal (Bull) og organisasjonspsykolog Sara Aarseth (Moment organisasjon og ledelse AS)

Frokost og kaffe serveres fra 08:00.
Seminaret er gratis. Begrenset antall plasser.

Begge foredragsholderne vil være tilstede i etterkant av seminaret for henvendelser/spørsmål.

Arrangør

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.