IT, personvern & immaterialrett

Den teknologiske utviklingen skaper nye måter å utnytte immaterielle verdier på, som igjen reiser nye rettslige problemstillinger hvor det er viktig at vi som juridiske rådgivere henger med. Tilsvarende gjelder for personvern, markedsføring og distribusjon av varer og tjenester.

Bull & Co har i lang tid hatt ett av landets største og fremste advokatmiljøer innen immaterialrett og IT. Våre advokater brenner både for jussen og for bransjene våre kunder opererer i. Vi mener dette gir oss en fordel som kommer våre klienter til gode i form av måten vi løser oppdragene på.

Rangeringsbyrået The Legal 500 siterer fornøyde klienter, som beskriver immaterialretteamet som «solution-oriented» og «able to quickly understand what its clients need and is proactive and determined in its creation of a solution».

Vi bistår bl.a. med sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter, utarbeider tilpassede avtaler for utvikling, lisensiering eller salg, bistår ved tvisteløsning og rettsaker. Våre kunder er alt fra enkeltpersoner til store internasjonale mediekonsern og teknologibedrifter.  I samarbeid med advokatfirmaer i våre internasjonale nettverk, dekker vi kundens behov for juridisk bistand i hele verden.

Tom G. Eilertsen

Partner
Mobil: 907 92 550
E-post: te@bull.no

Kristin Haram Førde

Kristin Haram Førde

Partner
Mobil: 951 01 307
E-post: khf@bull.no

Jenny Sveen Hovda

Jenny Sveen Hovda

Partner
Mobil: 936 91 555
E-post: jsh@bull.no

AKTUELT

Ansvar for tredjepartsinnhold

En fersk EU-dom om Facebooks «liker-knapp» har antagelig reist flere spørsmål for bruk av tredjepartstjenester enn den har besvart, skriver Anders A. Christie. 29. juli avgjorde EU-domstolen at en nettsideeier er å anse som ansvarlig for Facebooks bruk av...

les mer