IT, PERSONVERN & IMMATERIALRETT

Den teknologiske utviklingen skaper nye måter å utnytte immaterielle verdier på, som igjen reiser nye rettslige problemstillinger hvor det er viktig at vi som juridiske rådgivere henger med. Tilsvarende gjelder for personvern, markedsføring og distribusjon av varer og tjenester.

Bull & Co har i lang tid hatt ett av landets største og fremste advokatmiljøer innen immaterialrett og IT. Våre advokater brenner både for jussen og for bransjene våre kunder opererer i. Vi mener dette gir oss en fordel som kommer våre klienter til gode i form av måten vi løser oppdragene på.

Vi bistår bl.a. med sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter, utarbeider tilpassede avtaler for utvikling, lisensiering eller salg, bistår ved tvisteløsning og rettsaker. Våre kunder er alt fra enkeltpersoner til store internasjonale mediekonsern og teknologibedrifter.  I samarbeid med advokatfirmaer i våre internasjonale nettverk, dekker vi kundens behov for juridisk bistand i hele verden.

Rangeringsbyrået The Legal 500 (2020-utgaven) rangerer teamet i Tier 2 og siterer fornøyde klienter som følger:

«Bull & Co offers timely and practical advice at a modest rate, compared to many other firms.»

 

«Great mix of associates and senior personnel, capable of serving a wide range of legal needs. Sees the full picture while being able to pick up on the smallest details.»

I Finansavisens Advokatundersøkelse for 2019 ble Bull & Cos Immaterialrett og media-team stemt fram til en 3. plass i kategorien beste firma.

 

Tom G. Eilertsen

Partner
Mobil: 907 92 550
E-post: te@bull.no

Kristin Haram Førde

Kristin Haram Førde

Partner
Mobil: 951 01 307
E-post: khf@bull.no
Lisa Digernes

Lisa Digernes

Partner
Mobil: 477 72 116
E-post: ld@bull.no

AKTUELT