ARTIKLER

Forbud mot samtykkevegger klargjort

I sin oppdaterte samtykkeveiledning av 4. mai gjør det europeiske Personvernrådet det klart at samtykker innhentet gjennom bruk av såkalte «cookie-walls» (samtykkevegger) er ugyldige. Samtykkevegger kan beskrives som landingssider eller (store) faner som...

Regjeringen oppnevner ny personvernkommensjon

Regjeringen besluttet i Granavolden-plattformen at den ville "sette ned en personvernkommisjon for å vurdere personvernets stilling i Norge»,  og på St. Hans-aften  ble det opprettet et utvalg som skal kartlegge, vurdere og komme med forslag til tiltak for...

Trygt samarbeid i virustider

WEBINAR 26. MAI 2020 KL. 12:00 - 13:30 Med halve verden på Zoom, Teams, Dropbox og andre samarbeidsplattformer kan det være en ide å vite om kunders og egne hemmeligheter er trygge. Kanskje bryter du regler du ikke visste eksisterte?  La...

Praktisk guide til permittering – 8 stegs prosess

Norske myndigheter har foreslått en rekke tiltak for å håndtere koronasituasjonen. Flere av disse trådte i kraft 20. mars 2020. Blant annet er arbeidsgivers lønnsplikt ved permitteringer redusert fra 15 til 2 dager. Det er samtidig gjort flere endringer i reglene for...