ARTICLES

High Chambers rankings

Chambers foretar intervjuer av kunder i sine undersøkelser og har skrevet følgende under området Intellectual Property (immaterialrett) der Bull & Co er rangert i band 2: "What the team is known for:  Full-service IP department with revered coverage of design and...

read more