Einar Heiberg

Partner

Mobil: 932 23 602
E-post: einar.heiberg@bull.no

Hovedarbeidsområder

Einar Heiberg har bred erfaring innen skatt og selskapsrett, herunder med planlegging og gjennomføring av transaksjoner, omorganiseringer, bl.a. med fusjoner og fisjoner, aksjonæravtaler og incentivordninger. I tillegg har han omfattende erfaring innen næringseiendom og generell kontraktsrett.

Einar har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig for de alminnelige domstoler og voldgiftsrett innen ulike fagområder.

Rangeringer

Rangeringsbyrået The Legal 500 anbefaler Einar innen Tax og for 2019 omtales ham som “the impressive Einar Heiberg handles tax litigation” og for 2020 uttales “Einar Heiberg is a key contact for contentious work.”

 

   

 

Utdannelse

Utdannet voldgiftsdommer, 2006
Møterett for Høyesterett, 2001
Advokatbevilling, 1991
Cand. jur. ved Universitetet i Oslo, 1988

Arbeidserfaring

Partner, Bull & Co AS, 2021-
Partner, Advokatfirmaet Ræder AS, 2017-2021
Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall AS, tidligere Seland, 1992-2016
Advokat og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS, 1989-1992
Skattelovavdelingen, Finansdepartementet, 1988-1989

Verv

Har løpende styreverv og andre verv

Publikasjoner

«Personlig ansvar for styremedlemmer», Revisjon og Regnskap  8/2020 og 1/2021

«Kompliserte beviskrav ved tilleggsskatt», Revisjon og Regnskap  4/2017

«Overdragelse av aksjer og fordel vunnet ved arbeid», Revisjon og Regnskap  1/2014

«Høyesterett gav amnesti mot straff – frivillig retting», Revisjon og Regnskap 7/2012

«Aksjeoverdragelse og arbeidsavtale», Revisjon og Regnskap  7/2009

«Medvind for skattytere – tilleggsskattesaker», Revisjon og Regnskap  6/2007

Foredrag

Regelmessig foredragsholder innen skatt bl.a. for Revisorforeningen, revisjons- og regnskapsførerfirmaer, og foredragsholder innen alminnelig kontraktsrett for ulike bransjer.

Språk

Norsk, morsmål
Engelsk