Aksel Fossbakken

Fast advokat

Mobil: 994 91 764
E-post: af@bull.no

Hovedarbeidsområder

Aksel jobber primært med offentlige anskaffelser, arbeidsliv og forvaltningsrett.

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2019
Juridiske valgemner, University College Cork, Irland, 2018

Arbeidserfaring
Advokat, Bull & Co Advokatfirma AS, 2021
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2019–2021
Trainee, Bull & Co Advokatfirma AS, 2018–2019
Praksis, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS, 2018
Juridisk rådgiver, Brønnøysundregistrene, 2017
Kollokvieveileder, Universitetet i Oslo, 2016–2017

Publikasjoner
Masteroppgave: «Endring av leverandør i offentlige anskaffelser: adgangen til å endre hovedleverandør i kontrakter underlagt EØS-regelverket om offentlige anskaffelser, uten å avholde ny konkurranse.»

Språk
Norsk
Engelsk