NO/EN

Morten Fjermeros har omfattende erfaring innen fagområdene skatterett (inkludert kraftverksbeskatning og eiendomsskatt), avgiftsrett og selskapsrett.

Morten bistår jevnlig i tvistesaker innenfor disse fagområder, blant annet i skatteklager. Han har prosedert et stort antall saker for domstolene, inkludert syv saker for Høyesterett. Noen av de viktigste fra senere år er HR-2017-1258-A (Statnett) og HR-2014-969-A (Polaris Media).

Morten jobber også med planlegging og gjennomføring av transaksjoner, reorganiseringer (endring av eierform, fisjon, fusjon mv.), insentivmodeller og generasjonsskifter. I denne typen oppdrag bistår han blant annet med utarbeidelse av ulike avtaler som aksjekjøpsavtaler og aksjonæravtaler.

Han har også bistått ulike kjeder innen faghandel og tjenesteytende næringer med organisering, restrukturering og utarbeidelse av franchiseavtaler mv.

Rangeringer og utmerkelser

Rangeringsbyrået The Legal 500 anbefaler Morten innen skatt, og i 2021 og 2023 sa de at “Morten Fjermeros has extensive experience and high competence on tax regulations in combination with a problem solving approach"."Morten Fjermeros is excellent for property/real estate taxation."World Tax/International Tax Review 2022EG Tax Leading Advisor,WT - Highly Regarded, General corporate tax, Tax controversy

Utdanning

 • 2003
  Møterett for Høyesterett
 • 1984
  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2021–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma
 • 2013–2020
  Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1994–2012
  Partner, Thommessen Advokatfirma AS (i en periode leder av skatteavdelingen)
 • 1988–1993
  Ansatt advokat, Thommessen Advokatfirma AS
 • 1986–1987
  Dommerfullmektig Horten
 • 1985–1986
  Førstekonsulent i skatteavdelingen Finansdepartementet

Publikasjoner og foredrag

Artikler skrevet av Morten