NO/EN

Johanne Hauglum Holter tilhører faggruppen for restrukturering, insolvens og konkurs, samt faggruppen for fast eiendom. Hun bistår med rådgivning og tvisteløsning innenfor forretningsjuridiske fagområder. Johanne arbeider også med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo. I tillegg kan hun bistå med kontraktsrettslige og entrepriserettslige spørsmål.

Johanne har tilegnet seg erfaring med tvisteløsning og rådgivning, særlig innenfor styreansvarssaker og kontraktsrettslige spørsmål. Videre har hun erfaring med å bistå i større forhandlinger og meklinger, og har prosedyreerfaring fra både tingretten og lagmannsretten.

Hun er opptatt av å legge frem kompliserte saker på en strukturert og lett forståelig måte, og med fokus på sakens kjerne for at du skal vinne frem med din sak.

Fra tidligere har Johanne bistått flere entreprenører, tekniske underentreprenører og byggherrer i ulike prosjektfaser. Dette inkludert utarbeidelse av kontraktstrategier, og bistand med kontraktsinngåelser, prosjektgjennomføringer, sluttoppgjør, konfliktløsning og med å holde kurs.

Utdanning

 • 2019
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2019
  Master of Laws (LL.M.), Dispute Resolution, Bond University, Australia

Arbeidserfaring

 • 2023–
  Fast advokat, Bull
 • 2022–2023
  Advokat, Marstrand Advokatfirma
 • 2020–2022
  Advokatfullmektig, Marstrand Advokatfirma
 • 2019
  Oppgaveskriver, Arntzen de Besche Advokatfirma