NO/EN
Kunstig intelligens (AI)
Kunstig intelligens (AI)

Kunstig intelligens (AI)

Hjem / Tjenester / Kunstig intelligens (AI)
Bull advokatfirma har et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi, kunstig intelligens og juss. Vi bistår deg med jussen og strategisk rådgivning for å kunne ta ut det fulle potensialet innen AI og kunstig intelligens. Målet er å skape best mulig verdi for din virksomhet, samtidig som du ivaretar både egne og andres rettigheter.

Bull advokatfirma kan bistå på en rekke områder. Enten det gjelder utarbeidelse av gode retningslinjer for bruk av kunstig intelligens eller spørsmål om bruk av kunstig intelligens sett opp mot arbeidsrett, teknologi-juss, personvern, sikkerhet markedsrett og andre juridiske spørsmål.

Våre advokater har jobbet med kunstig intelligens i en årrekke og har fulgt utviklingen av kunstig intelligens over tid. De kjenner svært godt til hvordan denne teknologien står stilt ovenfor gjeldende lovverk og holder seg oppdatert på utviklingen av nye regler, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har også gjennomført en rekke seminarer og kurs med fokus på kunstig intelligens. Her kan du laste ned presentasjoner og se opptak, oversikten oppdateres fortløpende:

Slik sikrer du lovlig og rettferdig bruk av AI

Hva er det egentlig som gjør AI så vanskelig å utvikle og bruke lovlig? Dette var et must-attend for alle som ønsker å forstå hvordan kunstig intelligens fungerer og hva man må vite på for at det kan brukes korrekt innenfor gjeldende lovverk.

Her kan du se opptak av seminaret på YouTube.

download icon
Last ned presentasjonen "Rettferdighet i algoritmens tidsalder".
Seminar om AI med Robindra Prabhu og Thale Gjerdsbakk.
Seminar om AI med Robindra Prabhu og Thale Gjerdsbakk.

Kurs i markedsrett - lovlig bruk av AI

Hvem eier egentlig innholdet som skapes i AI? Kjenner du til hvilke juridiske plikter og rettigheter som gjelder ved bruk av AI, og hvilke grep du bør gjøre for å unngå lovbrudd og risiko for tvangsmulkt og bøter?

I samarbeid med Markedsføringsforeningen i Oslo gjennomførte vi kurs om AI og markedsføring.

download icon
Klikk her for å laste ned presentasjonen "Null Bullshit - Lovlig bruk av AI i markedsføring"

AI og eiendom - Kunstig intelligent optimalisering av bygg

Sammen med Consigli og Digital Norway inviterte Bull advokatfirma til seminar om hvordan kunstig intelligens kan transformere bygg- og eiendomsbransjen.

Her kan du se opptak av seminaret på YouTube.

download icon
Last ned presentasjon om kunstig intelligens og fast eiendom her.
Seminar om bruk av kunstig intelligens ved eiendomsutvikling med blant annet Kristian Foss.
Seminar om bruk av kunstig intelligens ved eiendomsutvikling med blant annet Kristian Foss.

AI, produktutvikling og innovasjon – Slik får du retten på din side!

Sammen med DIgital Norway og Inventas inviterte vi til seminar om produktuvikling og innovasjon. Publikum fikk en unik mulighet til å lære mer om mulighetene og verdiutviklingen ved AI, samtidig som de fikk innsikt i hvordan de kan beskytte både sine egne og ivareta andres rettigheter.

download icon
Last ned presentasjonen "AI, produktutvikling og innovasjon – Slik får du retten på din side!"

AI i praksis - Produktutvikling og marketing i lovlige rammer

I samarbeid med Oschlo og Skavl gjennomførte vi seminar med fokus på hvordan en i praksis kan bruke kunstig intelligens til produktutvikling, analyse og markedsføring. Samtidig som du sikrer at du har loven på din side.

download icon
Last ned presentasjonen gitt av våre advokater her.

AI og HR - Muligheter og juridiske utfordringer

Sammen med Amesto TOPTEMP gjennomførte vi seminar med fokus på AI og HR. Kunstig intelligens byr på store muligheter for å kunne effektivisere ansettelsesprosesser, dataanalyse for ressursallokering og finne frem til nyttige endringer av daglig drift. Men selv om mulighetene fins må du være varsom med hvordan de tas i bruk. Dette var noe av det som ble løftet frem på seminaret.

download icon
Last ned presentasjonen om AI og HR her.

Andre foredrag og presentasjoner:

Presentasjon på VIRKE Kultur- og opplevelseskonferansen -23:

download icon
Kunstig intelligens og opphavsrett - Når maskiner "stjeler" åndsverk

.

Kontakt oss om Kunstig intelligens (AI)