NO/EN

Cathrine Hambro bistår industribedrifter og avfallsbransjen med forurensningslovgivningen, konsesjonsspørsmål og avtaleutforming. Hennes lange erfaring som rådgiver for disse bransjene gir god kommersiell og strategisk forståelse som reflekteres i de juridiske rådene hun gir.

Cathrine bistår også norske og internasjonale organisasjoner med rådgivning og prosedyre relatert til miljø- og klimaspørsmål. Hun var prosessfullmektig i det såkalte klimasøksmålet som ble prosedert for tre instanser, sist for Høyesterett i plenum i 2020. Hun er nå en av to prosessfullmektiger som representerer partene som har bragt saken videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som har tatt saken til behandling.

Cathrine er faglig engasjert. Hun er opptatt av den juridiske siden av bærekraft og sirkulærøkonomi og sitter i Advokatforeningens lovutvalg for miljørett. Hennes samfunnsengasjement er medvirkende både til hennes arbeid med klima- og miljørett, og til at hun har engasjert seg i de rettssikkerhetsspørsmålene som svindel med e-identitet reiser. Hun har, via søksmål og forhandlinger, løst en rekke tvister om ansvar etter svindel med bank-ID.

I Finansavisens advokatundersøkelse er Cathrine rangert i kategorien Klima- og miljørett.

Cathrine har holdt en rekke foredrag om bærekraft, miljø og klima.

Utdanning

 • 2020
  Møterett for Høyesterett
 • 1993
  Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2022–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2006–2022
  Partner, Wahl-Larsen Advokatfirma AS
 • 2001–2006
  Partner, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 1994–2001
  Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS

Artikler skrevet av Cathrine