Erlend Balsvik

Partner

Mobil: 934 90 713
E-post: egb@bull.no

 

 

Hovedarbeidsområder

  • Selskapsrett
  • Transaksjoner (M&A)
  • Opsjonsprogrammer og medeierskap
  • Corporate governance og styreansvar
  • Teknologi

Erlend har lang erfaring med transaksjoner og selskapsrettslige omstruktureringer innen bransjene IKT, entreprise, fornybar energi og fast eiendom. Han har også lang erfaring med bistand til utviklingsbedrifter, herunder spørsmål om kapitaltilførsel samt strategi rundt teknologi og immaterielle verdier.

Gjennom sitt virke som advokat har Erlend gjennomført en stor rekke oppkjøp og fusjoner av små og mellomstore selskaper. I Mergermarket.com er han kreditert som ledende juridisk rådgiver i et 20-talls transaksjoner de senere år. Han har ellers bistått et stort antall selskaper med tilrettelegging for salg eller kapitaltilførsel.

Erlend holder jevnlig seminarer og foredrag om ulike temaer, bl.a. seminaret M&A – kjøp og salg av virksomheter i regi av Advokatenes HR. Han har forfattet flere fagartikler om selskapsrett og styreansvar samt teknologi og immaterialrett, senest en artikkelserie i Revisjon & Regnskap om medeierskap og incentivprogrammer.

Erlend har erfaring som styreleder, og leder av ulike utvalg, blant annet som leder av kontrollkomiteen for Kredinor Finans AS. Erlend bistår i dag flere finansrelaterte teknologiselskaper, blant annet med spørsmål om regulatoriske rammebetingelser.

Erlend har også erfaring fra tvistesaker, og har prosedert ulike saker innen selskapsrettens område de senere år, herunder spørsmål om styreansvar og rettighetsforhold.

Rangeringer
Erlend beskrives av klienter til rangeringsbyrået The Legal 500 (2019-utgaven) som «a very analytical individual, who has a great ability to simplify the key issues and drive discussions towards a conclusion». Byrået anbefaler ham innenfor Commercial, corporate and M&A (2019 and 2020). Her beskrives han som en «M&A expert» og som en «regulatory expert» i kategorien Forsikring (2020).

  

Utdannelse
Programmet «Det verdiskapende styret» ved Handelshøyskolen BI, 2010
Advokatbevilling, 1995
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1992

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co Advokatfirma AS, 2018-
Partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, 2005-2018
Advokat, Simonsen Føyen Advokatfirma DA, 2003-2004
Advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA, 1999-2003
Advokat, Advokatfirmaet Stray Vyrje & Co, 1997-1999
Dommerfullmektig/konstituert byrettsdommer, Skien og Porsgrunn Byrett, 1995-1997
Advokatfullmektig, Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirma, 1993-1995

Verv
Styreleder Becker Entreprenør AS, 2016-2017
Leder av Den internasjonale juristkommisjons (ICJ) utvalg for personvern, kommunikasjonsfrihet og ytringsfrihet, 2015-
Leder av kontrollkomitéen i Kredinor Finans AS, 2009-2016
Styremedlem i oljeselskapet Norske AEDC AS, 2008-2014
Styremedlem advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA, 2002-2004

Medlemskap
Medlem i Den Norske Advokatforening.

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk, flytende