Bjarte Bogstad

Partner

Mobil: +47 930 18 909
E-post: bbo@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Transaksjoner (M&A), selskapsrett og kontraktsrett.

Bjarte Bogstad arbeider hovedsakelig med transaksjoner og generell forretningsjus. Han bistår med selskapsetableringer og har omfattende erfaring innen utforming og forhandling av aksjonær- og investeringsavtaler, aksjekjøpsavtaler, avtaler om innmatssalg, reorganiseringer, fisjoner og fusjoner, joint venture / samarbeidsavtaler, selskapsgjennomganger (due diligence), mv. Han bistår norske og internasjonale klienter gjennom hele transaksjonsprosessen.

Bjarte Bogstad har utover ovennevnte betydelig bransjeerfaring særlig innenfor sektorene teknologi/immaterielle rettigheter, industri, handel og service, samt finans og forsikring. Han bistår også med råd om konkrete rettsspørsmål og rammevilkår, og som prosessfullmektig i tvister. Rangeringsbyrået The Legal 500 omtaler ham som en «technology and IP expert» og anbefaler ham innenfor Commercial, corporate and M&A.

Seminarer nylig avholdt inkluderer styreansvar, eierkonflikter, investerings- og aksjonæravtaler, samt om insentivprogrammer (inkludert earn-out) og exit planlegging

International Financial Law review

             

Utdannelse
Seminar: Sector Leadership MasterClass, Harvard Law School 2017
Seminar: Sale and Purchase Agreements, SPA (Redcliffe), 2017
Seminar: Private Equity & Management Buyouts (Redcliffe), 2014
Seminar: Selling a Company (Redcliffe), 2014
Seminar: Styrelederskolen, 2012
Cand.jur., Universitetet i Bergen, 1996

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2012 –
Partner, Vogt&Wiig, 2009 – 2012
Partner, Advokatfirmaet Bjarte Bogstad, 2008 – 2009
Partner, Advokatene Geirr Jakobsen & Bjarte Bogstad, 2002 – 2008
Associate Consultant, Bain & Company Inc., 2000 – 2002
Advokatfullmektig, BA-HR, 1997 – 2000

Verv
Styreleder, Stiftelsen Blaker Studenthjem (2010-2018)
Styremedlem, American Chamber of Commerce (2015-2018)

Bjarte Bogstad har tidligere hatt styreverv innenfor finans, forsikring og i andre selskaper.

Språk
Norsk
Engelsk