Bjarte Bogstad

Partner

Mobil: +47 930 18 909
E-post: bbo@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Transaksjoner (M&A), selskapsrett og kontraktsrett. Bjarte Bogstad er leder for firmaets avdeling for selskapsrett og transaksjoner. Han bistår med selskapsetableringer og har omfattende erfaring innen utforming og forhandling av aksjonær- og investeringsavtaler, aksjekjøpsavtaler, avtaler om innmatssalg, reorganiseringer, fisjoner og fisjoner, joint-venture / samarbeidsavtaler, selskapsgjennomganger (due diligence), mv. Han bistår norske og internasjonale klienter gjennom hele transaksjonsprosessen.

Bjarte Bogstad  har utover ovennevnte betydelig bransjeerfaring særlig innenfor sektorene teknologi/immaterielle rettigheter, industri, samt handel og service. Bjarte Bogstad bistår med sikring og utvikling av teknologi / immaterielle rettigheter, overføring/salg av selskaper/innmat, immaterielle rettigheter/teknologi, IT-avtaler, konsulent og konsortium avtaler mv. Tilsvarende avtaler knyttet til etablering og drift, arbeidskontrakter, leiekontrakter, distribusjons- og mellommannsforhold (inkl. franchise avtaler), utarbeidelse av selskapsdokumentasjon og annen dokumentasjon, råd om konkrete rettsspørsmål og rammevilkår. Han bistår også som prosessfullmektig i tvister.

Seminarer nylig avholdt inkluderer styreansvar, eierkonflikter, investerings- og aksjonæravtaler, samt om insentiv-programmer (inkludert earn-out) og exit planlegging.

International Financial Law review

https://www.bull.no/wp-content/uploads/2018/11/IFLR-1.jpg

Utdannelse
Seminar: Sector Leadership MasterClass, Harvard Law School 2017
Seminar: Sale and Purchase Agreements, SPA (Redcliffe), 2017
Seminar: Private Equity & Management Buyouts (Redcliffe), 2014
Seminar: Selling a Company (Redcliffe), 2014
Seminar: Styrelederskolen, 2012
Cand.jur., Universitetet i Bergen, 1996

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2012 –
Partner, Vogt&Wiig, 2009 – 2012
Partner, Advokatfirmaet Bjarte Bogstad, 2008 – 2009
Partner, Advokatene Geirr Jakobsen & Bjarte Bogstad, 2002 – 2008
Associate Consultant, Bain & Company Inc., 2000 – 2002
Advokatfullmektig, BA-HR, 1997 – 2000

Verv
Styreleder, Stiftelsen Blaker Studenthjem (2010-2018)
Styremedlem, American Chamber of Commerce (2015-2018)

Språk
Norsk
Engelsk