Bjarte Bogstad

Partner

Mobil: +47 930 18 909
E-post: bbo@bull.no

 

 

Hovedarbeidsområder

Transaksjoner (M&A), restruktureringer, kontrakts- og selskapsrett.

Bjarte jobber primært med transaksjoner (M&A), herunder restruktureringer og omorganiseringer (fusjon, fisjon, joint venture mv.), eierkonflikter, samt generell forretningsjus. Dette omfatter også «distressed M&A», grunnet generelle/spesifikke utfordringer, og andre forhold knyttet til bedrifter i krise.

Han er aktiv internasjonalt gjennom International Bar Association (IBA). Han har bl.a. utarbeidet IBAs «Guide on Shareholder´s Agreements» (for Norge, 2019), deltar i IBAs arbeidsgruppe for utarbeidelse av en paneuropeisk investeringsavtale samt har holdt flere seminarer internt og eksternt vedrørende investerings- og aksjonæravtaler, konvertible lån, exit-planlegging, insentivprogrammer/MIP, eierkonflikter og styreansvar mv.

Bjarte yter bistand til norske, nordiske og andre utenlandske klienter, hovedsakelig innenfor bransjene teknologi, industri, handel og tjenester samt eiendom.

Rangeringsbyrået The Legal 500 anbefaler ham innenfor Commercial, Corporate and M&A, i tillegg til at han omtales som en « industrial technology and biotech specialist». IFLR 1000 har anbefalt ham som «highly regarded»/ledende advokat fire år på rad.

   

International Financial Law review

     

Utdannelse
Seminar: Harvard Negotiation MasterClass, Harvard Law School, 2019
Seminar: Sector Leadership MasterClass, Harvard Law School, 2017
Seminar: Sale and Purchase Agreements, SPA (Redcliffe), 2017
Seminar: Private Equity & Management Buyouts (Redcliffe), 2014
Seminar: Selling a Company (Redcliffe), 2014
Seminar: Styrelederskolen, 2012
Cand.jur., Universitetet i Bergen, 1996

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2012–
Partner, Vogt&Wiig, 2009–2012
Partner, Advokatfirmaet Bjarte Bogstad, 2008–2009
Partner, Advokatene Geirr Jakobsen & Bjarte Bogstad, 2002–2008
Associate Consultant, Bain & Company Inc., 2000–2002
Advokatfullmektig, BA-HR, 1997–2000

Verv
Bjarte Bogstad har tidligere hatt en rekke styreverv (inkludert styreleder) innenfor finans, forsikring og i andre selskaper samt et mangeårig styrelederverv i en veldedig stiftelse.

Språk
Norsk
Engelsk