NO/EN

Endre Bakke Arntzen bistår hovedsakelig innenfor det forretningsjuridiske feltet, som inkluderer transaksjoner, generell selskapsrett og kontraktsrett. Endre har også god erfaring fra tvisteløsning i forbindelse med aksjonær- og selskapskonflikter.

Endre arbeider i tillegg med konkurranserett, der han bistår klienter i forbindelse med melding om foretakssammenslutning til Konkurransetilsynet, samt at han rådgir i forbindelse med konkurranserettslige problemstillinger knyttet til distribusjonsavtaler, leverandørforhold og andre kommersielle avtaleforhold.

Endre har også erfaring med insolvensrett, konkursrett og restrukturering, noe som bidrar til at han har en bred forståelse for det forretningsjuridiske feltet.

Endre har gjennom arbeid med aktører innenfor en rekke ulike bransjer opparbeidet seg en evne til å tilpasse den juridiske rådgivningen til den enkelte klients behov og muligheter. Han er opptatt av å gi råd som bidrar til løsninger og forutsigbarhet for klienten, slik at denne kan få de beste forutsetninger for å drive sin virksomhet og skape verdier.

Utdanning

 • 2015–2016
  LLM, EU Competition Law, Kings College London
 • 2010–2016
  Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2024
  Senioradvokat, Bull
 • 2020–2024
  Fast advokat, Bull
 • 2022-2024
  Dommerfullmektig, Romerike og Glåmdal tingrett
 • 2019
  Advokat, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
 • 2016–2018
  Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS