Personvernombud som tjeneste

Mange dataintensive private virksomheter og alle offentlige organer skal utpeke et personvernombud.
Som personvernombud hjelper vi din virksomhet med å sikre etterlevelse av personvernregelverket.

Det innebærer særlig å: 

 • gi råd om personvernplikter etter loven
 • vurdere personvernkonsekvenser og risikoer av ulike behandlinger
 • etablere og vedlikehold nødvendige interne rutiner
 • håndtere personvernbrudd og henvendelser fra de registrerte
 • håndtere eventuell kontakt med Datatilsynet

GDPR åpner for at rollen som personvernombud (Data Protection Officer (DPO)) kan utføres av eksterne tjenesteleverandører – som advokater. Utsetting av jobben kan være interessant for virksomheter som ønsker:

 • å unngå å investere store ressurser i å lære opp eget personell til personverneksperter
 • fleksibilitet
 • å sikre habilitet
 • å holde seg informert om regelendringer o.l.
 • dokumentere etterlevelse
 • redusere ansvar

Vi kan også hjelpe til med å vurdere hvorvidt virksomheten må ha et personvernombud.

Ta kontakt for pristilbud eller nærmere informasjon:

E-post: personvernfabrikken@bull.no

Telefon: 23 01 01 01

Kristian Foss

Partner
Mobil: 970 62 655
E-post: kf@bull.no

Kristin Haram Førde

Kristin Haram Førde

Partner
Mobile: 951 01 307
E-mail: khf@bull.no