NO/EN
Personvernombud

Personvernombud

Hjem / Tjenester / Personvernombud
La ekspertene ta ansvar for personvern i virksomheten.

Private og offentlige virksomheter som samler inn personopplysninger bør ha en personvernansvarlig. I noen tilfeller er også virksomhetene forpliktet til å utpeke et personvernombud. GDPR åpner for at virksomheter kan sette ut personvernombud til eksterne leverandører, og Bull tilbyr personvernombud som en tjeneste.

Ved å sette ut jobben, unngår dere å investere tid og penger i å lære opp egne ressurser til å bli eksperter på personvern. Personvernombudet vil til enhver tid være oppdatert på regelverket, og i tillegg sikrer ordningen at personvernombudet har den uavhengigheten som GDPR krever.

Vi hjelper deg med:

  • å vurdere om dere er forpliktet til å ha et personvernombud
  • å informere om forpliktelser etter loven
  • å kontrollere og dokumentere etterlevelse av personvernregelverket
  • vurderinger av personvernkonsekvenser og risiko ved ulike behandlinger
  • etablering og vedlikehold av nødvendige interne rutiner
  • rådgivning ved personvernbrudd og henvendelser fra de registrerte
  • å samarbeide med og håndtere eventuell kontakt med Datatilsynet

Kontakt oss om Personvernombud