NO/EN

Klemet Gaski bistår med rådgivning innenfor forretningsjuridiske fagområder, med hovedvekt på ansvarsspørsmål, og da særlig innenfor styre-, advokat- og revisoransvar.

Klemet er fast oppnevnt bostyrer ved Oslo byfogdembete og har svært lang erfaring med å bistå selskaper og deres ledelse når disse opplever økonomiske utfordringer, behov for restrukturering og eventuelt går konkurs.

Klemet engasjeres ofte som prosessfullmektig i tyngre og større ansvarssaker, som i forsikringssaker. Hans lange erfaring med ansvarssaker i retten, kombinert med spisskompetanse innen insolvens, har gitt ham evnen til å analysere tallmateriale og benytte dette opp mot konkrete juridiske problemstillinger. Både klienter og revisorer peker på dette som en spesialkompetanse Klemet innehar. I tillegg er han kjent for å finne og fremforhandle gode utenrettslige løsninger når dette er mulig og til beste for klienten(e).

Rangeringer og utmerkelser

Rangeringsbyrået The Legal 500 gir Klemet en Key Lawyer rangering som en av Norges ledende forsikringsrettsadvokater og sier at han "has notable expertise in handling professional malpractice cases, particularly D&O liability claims and auditors’ liability issues." (2023)

Utdanning

 • 1999
  Cand. jur., Universitet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2016–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2004–2016
  Advokatfullmektig, fast advokat og senioradvokat, Advokatfirma DLA Piper Norway DA
 • 2000–2004
  Advokatfullmektig, Rime & Co Advokatfirma AS
 • 1999–2000
  Juridisk førstekonsulent, Direktoratet for Arbeidstilsynet