Kristian Foss

Partner

Mobil: 970 62 655
E-post: kf@bull.no

Hovedarbeidsområder

 • IT-rett
  • leveranse- og outsourcingsavtaler
  • personvern
  • opphavsrett
  • fri programvare (open source)
  • tingenes internett
 • Avtaleforhandlinger
 • Forretningsutvikling og strategisk rådgivning
 • Distribusjonsavtaler og andre kommersielle avtaler
 • Tvisteløsning (i og utenfor domstolene)
 • Varemerke og design
 • Gründerrådgivning

Utarbeidelse av komplette avtaleverk, forhandlinger, tvisteløsning og strategisk rådgivning i grenselandet mellom kommersielle og juridiske forhold. Kristians erfaring som internjurist i EVRY, gründer og tett samarbeidspartner med en rekke virksomheter, har gitt ham unik kommersiell forståelse som reflekteres i de råd han gir.

Kristian er anbefalt i Chambers & Partners, Legal 500 and Who’s Who Legal.

Utover de områder han har spisskompetanse på, besitter Kristian bred forretningsjuridisk erfaring, og et stort internasjonalt kontaktnettverk av advokater. Kristian har bistått i en rekke internasjonale forhandlinger, særlig om IT-outsourcing.

Kristian rådgir og holder foredrag om personvern, opphavsrett, varemerker og design. I en årrekke var han fast rådgiver for Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. I dag dreier mye av hans foredragsvirksomhet seg om tingenes internett.

Betydelig engelskspråklig praksis.

Arbeidserfaring:
Bull & Co Advokatfirma AS, partner 2015 –
Gille advokater DA, managing partner 2007- 2015
Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, fast advokat/fullmektig, fagansvarlig for teknologi, IT og telekom. 2001-2007
EVRY (tidl. EDB Fellesdata), advokatfullmektig/jurist juridisk avdeling 1999-2001
Idium AS, medgründer, styreleder/medlem periodevis til vår 2008 (1999)
Grape Interactive AS (internettkonsulentselskap), prosjektleder, jurist og forretningsutvikler 1997-1999

Verv (tidligere og nåværende)
IT IP Law Group Europe, president (2012-13)
Fuel Express AS, styremedlem
Kalibera AS (webbasert chatverktøy), styreleder og styremedlem
Apps AS (programvarehus og konsulent), styremedlem
Idium AS (webpulisering), styreleder og -styremedlem

Utdannelse
Grunnfag historie, UiO, 2003
Juridisk embetseksamen, UiO (spesialisering: IT-kontrakter, opphavsrett, og rettsinformatikk, Institutt for rettsinformatikk) 1997
Utskrevet sersjantkurs (USK), Hæren 1988-89
Utvekslingsstudent Michigan, USA, 1986-87
Teknisk gymnas (energiteknikk), Bleiker vgs., Asker, 1988 

Medlemsskap
International Technology Law Association – ITechLaw
Norsk forening for jus og edb
Advokatforeningen

Språk:
Skandinaviske
Engelsk
Spansk konversasjon