NO/EN

Tara Årøe bistår med forretningsjuridiske spørsmål innenfor personvern, informasjonssikkerhet og teknologikontrakter. Hun bistår med utarbeidelse av dokumentasjon for å sikre etterlevelse av personvernregelverket, slik som behandlingsprotokoller, personvernerklæringer, risikovurderinger, databehandleravtaler, cookie-erklæringer og gap-analyser. Hun arbeider også med generell kontraktsrett og kontrakter, og med vilkår for bruk av teknologi.

Taras varierte tidligere erfaring som konsulent og fra offentlig sektor gjør at hun har kjennskap til ulike sektorer og dermed lett kan sette seg inn i problemstillinger hos forskjellige virksomheter.

Tara er del av Bulls krisehåndteringsteam for cyberhendelser og beredskap.

Utdanning

 • 2018
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
 • 2013
  Fransk, Université Paul Valéry Montpellier 3

Arbeidserfaring

 • 2021–
  Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2019–2021
  Konsulent, Sopra Steria AS
 • 2017–2018
  Studentengasjement avd. sikkerhetsstyring, Norges Bank
 • 2016–2017
  Saksforberedende stilling, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Artikler skrevet av Tara