NO/EN

Jørgen Burdal arbeider primært innen fagområdet arbeidsliv og har bred erfaring med problemstillinger innen fagfeltet. Han bistår jevnlig i saker som gjelder stillingsvern, som oppsigelse, avskjed, permittering og suspensjon. I tillegg bistår Jørgen ved utarbeidelse og endring av arbeidsavtaler. Han har også erfaring med tvisteløsning for domstolene.

Jørgen holder jevnlig kurs og foredrag om arbeidsrettslige temaer og problemstillinger.

Andre kompetanseområder omfatter særlig fast eiendoms rettsforhold og forvaltningsrett.

Rangeringer og utmerkelser

Rangeringsbyrået The Legal 500 gir Jørgen en Key Lawyer rangering som en av Norges ledende advokater innen arbeidsrett.

Han klienter fremhever i rangeringsbyråets 2024-utgave at:

"Jørgen Burdal is very professional and his advice is easy to understand. We recommend his services to anyone."
"Jørgen Burdal is extremely flexible and very helpful."

Utdanning

 • 2010
  Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2009
  Juridiske valgemner, Charles University Praha

Arbeidserfaring

 • 2023–
  Partner, Bull
 • 2013–2022
  Senioradvokat, Bull
 • 2012–2013
  Advokatfullmektig, Bull
 • 2011
  Juridisk rådgiver, Bergen overformynderi

Artikler skrevet av Jørgen