NO/EN

Eirin arbeider primært med M&A (transaksjoner) og tvisteløsning. Hennes viktigste fagområder er kontraktsrett, selskapsrett og forsikringsrett.

Hun bistår klienter med generell selskapsrettslig og kontraktsrettslig rådgivning, blant annet ved kontraktsutforming, avtaleinngåelse og forhandlinger av kommersielle kontrakter. Eirin rådgir klienter også med operasjonelle spørsmål. I tillegg arbeider hun med fusjoner/fisjoner, emisjoner/investeringer, oppkjøp, salg og transaksjonsstøtte. Hun bistår både norske og internasjonale selskaper på kjøper- og selgersiden i transaksjoner.

Eirin har erfaring fra tvisteløsning i forbindelse med styreansvar, med aksjonær- og selskapskonflikter og kontraktstvister. Hun har også erfaring med rådgivning ved komplekse forsikringsrettslige spørsmål og tvister for voldgiftsrett og ordinære domstoler.

Hun har bistått både norske og internasjonale klienter i flere høyprofilerte gjenforsikringstvister.

Utdanning

 • 2021
  Master in International Business Law, Université Catholique de Lyon, Faculté de droit
 • 2020
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2024–
  Fast advokat, Bull & Co Advokatfirm AS
 • 2021–2023
  Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2019
  Trainee, Advokatfirmaet Haavind AS
 • 2016–2018
  Juridisk assistent, Advokatfirmaet Berngaard AS
 • 2017
  Trainee, Advokatfirmaet Thommessen AS
 • 2017
  Trainee, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • 2017
  Trainee, Advokatfirmaet Selmer DA

Artikler skrevet av Eirin Hoffmann