NO/EN

André M. Carlsen er leder for Bulls privatrettgruppe og er spesialist innen familierett, arverett, tvisteløsning og prosedyre.

André har over 15 års erfaring som arverett- og skilsmisseadvokat. Han har spesialkompetanse innen økonomiske oppgjør ved separasjon og skilsmisse (felleseieskifte, spørsmål om særeie, skjevdeling og oppgjør mellom samboere), samt med arverettslige tvister (tilbakeføring av verdier til dødsbo på grunn av ugyldige dødsdisposisjoner, ugyldige testamenter, testamentstolkning, ugyldige disposisjoner i uskiftebo mv.).

André har tidligere jobbet som allmennjurist og har omfattende erfaring med familie- og arverettslige spørsmål som krever tverrfaglig kompetanse innen kontraktsrett, avtalerett, fast eiendoms rettsforhold, forvaltningsrett, selskapsrett, internasjonal rett mv. Han har særlig kompetanse i saker hvor betydelige verdier (familieformuer, aksjeselskaper og annen næringsvirksomhet) står på spill.

André har allsidig erfaring fra domstolene som advokat, dommerfullmektig og utreder i Juridisk utredningsenhet i Høyesterett. Han er en erfaren forhandler, og han prosederer jevnlig saker for domstolene. André er opptatt av å gi klienter tydelige råd om hva som kan oppnås ved å ta saker til retten. Han tar jevnlig på seg oppdrag med å gi fornyet vurdering og prosessrisikovurderinger i tvister der en part vurderer å ta en sak til retten, spørsmål om å anke dommer osv.

André har gjennom årene bistått et betydelig antall familier med rådgivning og gjennomføring av generasjonsskifter og sikring av familieformuer, blant annet ved opprettelse av ektepakter, testamenter, samboeravtaler og fremtidsfullmakter.

André er også barnerettsadvokat, og har over 15 års erfaring og spesialkompetanse i saker etter barneloven (foreldreansvar, fast bosted og samvær). Han legger vekt på å gi klienter i barnefordelingssaker tydelige råd om hvordan de bør forholde seg til problemstillingene som typisk oppstår i slike saker.

André legger stor vekt på å være tilgjengelig for sine klienter. Han bistår klienter og tar på seg prosessoppdrag over hele landet.

Utdanning

 • 2008
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2008
  Selskapsrett, Universitetet i Oslo
 • 2008
  Arbeidsrett, Universitetet i Oslo
 • 2005
  Kommunalrett, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2022–
  Partner, Bull
 • 2020–2022
  Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2018–2019
  Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2016–2018
  Utreder, Høyesterett
 • 2015–2016
  Dommerfullmektig, Kongsberg tingrett
 • 2010–2015
  Advokat, Advokatfirmaet Høie
 • 2008–2010
  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Høie

Artikler skrevet av André