NO/EN

André M. Carlsen bistår klienter innen økonomisk familierett og arverett. Han har over 15 års erfaring med rådgivning innen disse fagområdene, og han bistår i forbindelse med generasjonsskifter og sikring av familieformuer ved opprettelse av ektepakter, testamenter, samboeravtaler og fremtidsfullmakter.

André har omfattende erfaring innen økonomiske oppgjør ved separasjon og skilsmisse (felleseieskifte, spørsmål om særeie, skjevdeling og oppgjør mellom samboere). Han har særlig kompetanse i saker hvor betydelige verdier (familieformuer og næringsvirksomhet) står på spill.

André har betydelig erfaring med arverettslige tvister (tilbakeføring av verdier til dødsbo på grunn av ugyldige dødsdisposisjoner, ugyldige testamenter, testamentstolkning, ugyldige disposisjoner i uskiftebo mv.). Han har tidligere jobbet som allmennjurist og har omfattende erfaring med familie- og arverettslige spørsmål som krever tverrfaglig kompetanse innen kontraktsrett, avtalerett, fast eiendoms rettsforhold, forvaltningsrett, selskapsrett, internasjonal rett mv.

André tar jevnlig på seg oppdrag med å gi second opinion og prosessrisikovurderinger for parter i tvister som vurderer å ta en sak til retten, anke osv.

André har allsidig erfaring fra domstolene som advokat, dommerfullmektig og utreder i Juridisk utredningsenhet i Høyesterett. Han prosederer jevnlig saker for domstolene.

André har over 15 års erfaring og har spesialistkompetanse innen saker etter barneloven (foreldreansvar, fast bosted og samvær).

Utdanning

 • 2008
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2008
  Selskapsrett, Universitetet i Oslo
 • 2008
  Arbeidsrett, Universitetet i Oslo
 • 2005
  Kommunalrett, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2022–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2020–2022
  Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2018–2019
  Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2016–2018
  Utreder, Høyesterett
 • 2015–2016
  Dommerfullmektig, Kongsberg tingrett
 • 2010–2015
  Advokat, Advokatfirmaet Høie
 • 2008–2010
  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Høie

Artikler skrevet av André