NO/EN
Varemerkeregistrering

Varemerkeregistrering

Hjem / Tjenester / Varemerkeregistrering
Vi hjelper deg med å sikre eneretten til varemerket ditt og beskytte det mot misbruk.

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for varer eller tjenester. Det kan for eksempel være et ordmerke som enkeltord eller slagord, et figurmerke, et tredimensjonalt merke eller et kombinert merke med både figur og tekst. Når du registrer varemerket ditt, får du enerett til å bruke det.

Vi er et av Norges fremste fagmiljøer innen varemerker. Vi hjelper deg med å registrere varemerket ditt og velge hvilke varer eller tjenester du bør registrere det for. I tillegg har vi et brukervennlig system som gjør at du selv enkelt kan gå inn og få oversikt over dine varemerker og søknader.

Søk varemerkeregistrering

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å registrere varemerket ditt. Vi hjelper deg med å fylle ut søknaden og sender den til Patentstyret for deg. Et registrert varemerke gir vern i 10 år før det må fornyes, og vi varsler deg i god tid.

Pris

  • Norge: kr 9 000
  • EU: kr 18 500
  • Sverige: kr 12 000
  • Danmark: kr 13 050
  • andre land: be om tilbud

Prisene er uten MVA og inkluderer gebyrene til Patentstyret og arbeidet vårt i forbindelse med utfylling av søknad. Prisene gjelder for inntil tre vare- og tjenesteklasser, og gjelder for registrering uten komplikasjoner. Vi kan også hjelpe deg med behandling av klager og mothold, men det er ikke inkludert i denne prisen.

Kontakt oss om Varemerkeregistrering