NO/EN

Sibel Kucukoglu Solberg arbeider med forretningsjuridiske spørsmål med hovedvekt på immaterialrett (åndsverk, varemerker, patenter, design) og markedsrett. Sibel bistår i den forbindelse med rådgivning, tvisteløsning og klarering av rettigheter, i tillegg til utforming og forhandling av avtaler.

Sibel har opparbeidet seg god erfaring med å bistå nasjonale og internasjonale klienter med blant annet filmavtaler, bruk av bilder og musikk samt oppdrag knyttet til varemerker, patenter og forretningshemmeligheter.

Sibel har også god erfaring innen markedsrett og bistår blant annet i saker om produktetterligning og brudd på den markedsføringsrettslige standarden for «god forretningsskikk».

Utdanning

 • 2019
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, Masteroppgave: «De-branding som varemerkeinngrep»

Arbeidserfaring

 • 2023
  Fast advokat, Bull
 • 2022–2023
  Advokatfullmektig, Bull
 • 2019–2022
  Advokatfullmektig, Kvale Advokatfirma DA
 • 2017–2019
  Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund
 • 2016–2017
  Konsulent, Husleietvistutvalget (HTU)
 • 2015–2016
  Saksbehandler, juridisk veileder, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)