NO/EN
Bilde av Henrik
Hjem / Menneskene / Henrik Monrad Stranheim Krokå

Henrik Monrad Stranheim Krokå

Advokatfullmektig

Henrik arbeider til daglig med juridiske problemstillinger innen kontraktsrett, opphavsrett, varemerkerett, designrett, markedsføringsrett og forvaltningsrett. Henrik bistår med rådgivning, utarbeidelse av kontrakter, rettighetsklarering, forhandlinger og tvisteløsning, særlig for aktører innen media, underholdning og varehandel.

Henrik har erfaring fra Kultur- og Likestillingsdepartementets seksjon for film- og opphavsrett, der han har blant annet har arbeidet med regelverksutvikling på ulike nivåer i lovgivningsprosessen, gjennomføring av EU-rettsakter, og for øvrig bistått politiske ledelse i gjennomføring av deres poltikk og ivaretatt departementets forvaltningsoppgaver innenfor filmsektoren og for opphavsretten.

Henrik har særlig interesse for menneskerettslige problemstillinger, spesielt i krysningspunktet mellom retten til eiendom og retten til ytringsfrihet og privatliv.

Utdanning

 • 2020
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2019
  Juridiske valgemner, Bond University, Australia

Arbeidserfaring

 • 2023–
  Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2021–2023
  Rådgiver, Kultur og likestillingsdepartementet (i permisjon fra Bull)
 • 2020–2021
  Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2018
  Trainee, Advokatfirmaet Ræder
 • 2017
  Trainee, DnB-Advokatene

Artikler skrevet av Henrik