NO/EN

Henrik Rydland Akslen er tilknyttet faggruppen for arbeidsrett. Henrik bistår arbeidsgivere og arbeidstakere, innen både individuell og kollektiv arbeidsrett. Han jobber med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning innen en rekke ulike områder på arbeidsrettsfeltet.

Henrik har særlig erfaring med ansettelser, oppsigelse og avskjed, omstillingsprosesser, medbestemmelse og personvern. Etter flere år i offentlig sektor har han en særlig kompetanse innen statsansatterett og forvaltningsrett.

Utdanning

  • 2014 – 2019
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
  • 2018 – 2019
    Juridiske valgemner, Universidad de Valencia
  • 2011 – 2012
    Bedriftsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Arbeidserfaring

  • 2023
    Advokatfullmektig, Bull
  • 2020 – 2023
    Rådgiver, arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og distriktsdepartementet
  • 2019 – 2020
    Rådgiver, HR-avdelingen i Skattedirektoratet
  • 2018
    Trainee, Grette Advokatfirma AS

Artikler skrevet av Henrik