Regine Aarlien Suhr

Advokatfullmektig

Mobil: 412 25 083
E-post: ras@bull.no

Hovedarbeidsområder

Regine jobber primært med arv- og skifterett, insolvens og konkurs

Arbeidserfaring
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2021–
Advokatfullmektig, Rime Advokatfirma  DA, 2020–2021
Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum, 2019-2020

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2019
Valgemner, Bond University, 2018

Språk
Norsk
Engelsk