NO/EN

Regine Aarlien Suhr tilhører faggruppen for familie-, arv- og skifterett. Hun gir juridisk bistand både i forbindelse med ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakter og i forbindelse med økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd og dødsfall. I tillegg er Regine tilknyttet faggruppen for konkurs og insolvens, der hun blant annet arbeider med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo.

Utdanning

 • 2019
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2018
  Valgemner, Bond University

Arbeidserfaring

 • 2021–
  Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2020–2021
  Advokatfullmektig, Rime Advokatfirma DA
 • 2019–2020
  Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum