Elisabeth Hoffmann

Senioradvokat

Mobil: +47 977 78 422
E-post: eh@bull.no 

 

Hovedarbeidsområder:

Elisabeth bistår hovedsakelig våre klienter med forretningsjuridiske spørsmål innenfor selskapsrett, bank/finans, og kontraktsrett. Videre har hun erfaring med insolvensspørsmål og konkursrett, både i forbindelse med behandling av konkursbo og bistand i forbindelse med restruktureringer. Elisabeth leder ofte DD-teamet i transaksjoner.

Elisabeths kompetanse innen bank/finans knytter seg særlig til norske og internasjonale låneavtaler og sikkerhetsdokumenter, selskapsstrukturer og andre konserninterne problemstillinger.

Utdanning
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013
Bachelor i kriminologi, Universitetet i Oslo, 2007

Arbeidserfaring
Senioradvokat, Bull & Co Advokatfirma AS, 2019-
Advokat, Bull & Co Advokatfirma AS, 2017-2019
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2016-2017
Advokatfullmektig, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 2014-2016
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2013-2014
Praktikant, Bull & Co Advokatfirma AS, 2012-2013

Publikasjoner/foredrag
Masteroppgave: «Oppbudsplikten i aksjeloven § 3-5 og straffeloven § 284»