Andreas Dysthe

Advokatfullmektig

Mobil: 954 75 636
E-post: ad@bull.no

Hovedarbeidsområder

Andreas arbeider primært med kontraktsrett, og da særlig innen fagområdet entreprise.

Utdannelse
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2020

Arbeidserfaring
Advokatfullmektig, Bull & Co, 2021-
Praktikant, Bull & Co Advokatfirma, 2020
Praksisopphold, Statnett SF, 2020
Professional Support Assistant, Advokatfirmaet DLA Piper Norway AS, 2017-2020
Legal Intern, Pfizer, 2017-2019

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk