NO/EN

Ida tilhører faggruppen selskapsrett og transaksjoner. I Bull yter hun generell selskapsrettslig og kontraktsrettslig rådgivning til norske og internasjonale klienter. Ida kan bistå selskaper med å foreta ulike transaksjoner som fusjoner/fisjoner, oppkjøp, emisjoner og investeringer, samt forhandlinger og tvisteløsning.

Ida har en stor interesse for næringsliv og forretningsjus. Våren 2023 skrev hun masteroppgaven sin «Ordre public og selskapsrett: Hvilken betydning har aksjeselskapsretten for norsk ordre public?». Avhandlingen tar for seg grensesnittet mellom rettsområdene aksjeselskapsrett og internasjonal privatrett.

Utdanning

  • 2023
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

  • 2023
    Advokatfullmektig, Bull
  • 2022
    Trainee, Ryger Advokatfirma AS

Artikler skrevet av Ida