Varslingstjeneste

Bull & Co bistår virksomheter med å etablere forsvarlig varslingskanal og håndtere varsler. Løsningene legger til rette for at virksomheten oppfyller lovens krav til behandling av varsler om kritikkverdige forhold.

Varsling til Bull & Co som ekstern varslingskanal kan skje anonymt hele døgnet ved elektronisk innsending via vår hjemmeside.

Vår tilbudte ordning vil normalt kunne omfatte et eller flere av følgende elementer:

  • Bistand til å utarbeide eller kvalitetssikre interne rutiner for håndtering av varsler
  • Drift av en ekstern varslingskanal
  • Mottak av og videreformidling av varsler til virksomheten
  • Oppfølging av informasjon fra varselet og granskning av kritikkverdige forhold.
  • Informasjonskurs til ansatte varsling og varslingsordningen

For funksjonen som ekstern varslingskanal vil vi kunne tilby fastpris etter nærmere avtale.

Kåre Bjørlo

Partner
Mobil: 913 93 061
E-post: kb@bull.no

Anne Helsingeng

Anne Helsingeng

Partner
Mobil: 924 82 260
E-post: ah@bull.no

Jørgen Burdal

Senioradvokat
Mobil: 997 97 601
E-post: jb@bull.no