NO/EN
Advokat som tjeneste (LaaS)

Advokat som tjeneste (LaaS)

Hjem / Tjenester / Advokat som tjeneste (LaaS)
Advokat som tjeneste (Lawyer as a Service, eller LaaS) gjør det enklere å kjøpe advokattjenester og gir forutsigbarhet for både leveranse og kostnad.

Advokat som tjeneste fungerer litt som et abonnement. Omfanget og kostnadene blir bestemt i samarbeid mellom advokat og kunde før tjenesten starter. Som kunde får dere tilgang til et dedikert team som kjenner virksomheten og som har den kompetansen som trengs.

Skreddersøm

Innholdet i tjenesten utformes etter kundens behov i en definert periode – vanligvis tre eller seks måneder frem i tid. Dere får et dedikert team som har kompetanse, erfaring og bransjekunnskap tilpasset virksomheten.

Teamet ledes av en partner som kjenner selskapet, og vi investerer vår tid i å forstå virksomheten før vi starter. Tjenesten kan inkludere utplassering av en advokat, for eksempel én dag i uken eller én uke i måneden. Vi tilbyr også en «hotline», der teamet svarer på spørsmål innen valgte rettsområder gjennom hele perioden.

Juridisk helsesjekk

Første steg er en «juridisk helsesjekk» av selskapet. Vi analyserer behovet for juridisk hjelp de neste tre, seks eller tolv månedene ut fra virksomheten og planene til kunden fremover.

Basert på utfordringer og risiko og planene for perioden, foreslår vi konkrete tiltak, arbeidsoppgaver og leveringsplan. Dette skal sikre forretningsmessig verdi og forutsigbarhet og bidrar til å redusere risiko og redusere advokatutgifter over tid. Det er opp til ledelsen eller styret å ta stilling til hvilke oppgaver som ønskes utført, og når.

Tiltakene vi blir enige om inngår i en handlingsplan, som vi har ansvaret for å følge opp. Når tiltakene er valgt, blir vi enige om pris. Det kan være en fast pris for oppdraget eller en pris per måned. Vi kan gi en fastpris før vi starter oppdraget eller jobbe timebasert.

Din juridiske avdeling

Gjennom helsesjekken definerer vi behovet for juridiske tjenester, i samarbeid med virksomheten. Behov varierer over tid, fra tilgang til advokat én time i uken, til bistand fra flere advokater på full tid. Det samme gjelder behovet for ekspertise. I én periode er det størst behov for arbeidsrett; i en annen trengs kompetanse på IT-kontrakter eller bistand i forbindelse med oppkjøp eller salg av virksomhet.

Forutsigbar kostnad

Med advokat som tjeneste kan juridiske utgifter enkelt budsjetteres på forhånd. Tjenesten har en fast pris, som betales med like, månedlige beløp i den avtalte perioden. Kommer det oppgaver i tillegg, faktureres dette separat basert på en avtalt timepris. Rettsaker er normalt ikke en del av denne tjenesten, siden oppdraget kan være uforutsigbart som følge av motpartens handlinger.

Kontakt oss om Advokat som tjeneste (LaaS)