NO/EN

Harald er en erfaren advokat som har jobbet med tvisteløsning og prosedyre i 25 år. Han har omfattende erfaring med prosedyre for domstolene, både for de alminnelige domstolene og for voldgiftsretten. Disse har inkludert saker om midlertidig forføyning og arrest samt saker for The Arbitration Institute of The Stockholm Chamber of Commerce.

Harald har bistått i kompliserte kommersielle tvister innenfor en lang rekke rettsområder og med svært varierte faktiske saksforhold. Kjernekompetansen ligger i å formidle kompliserte fakta lettfattelig og logisk for domstolen og å organisere og lede enhver prosess på den måten som i størst mulig grad tjener saken.

Harald er også svært opptatt av advokaters samfunnsansvar. Han har gjennom karrieren hatt sterkt engasjement for saker som har kvalifisert til pro bono rådgivning. Blant annet har dette bestått i å lede og organisere vederlagsfri juridisk bistand og opplæring til norske og internasjonale veldedige organisasjoner. Harald har også i en årrekke vært medlem av kontrollkomiteen i Oslo Røde Kors.

Rangeringer og utmerkelser

Harald har blitt anbefalt av rangeringbyrået The Legal 500 innen Insurance i 2024.

Utdanning

 • 1998
  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2023
  Partner, Bull
 • 2014–2023
  Partner, DLA Piper Norway
 • 2005–2014
  Partner, Advokatfirma Torkildsen & Co
 • 1997–2005
  Advokat/Advokatfullmektig, trainee, Advokatfirma Torkildsen & Co