NO/EN
Kulturen vår

Kulturen vår

Hjem / Karriere / Kulturen vår
Respekt, engasjement, mot og raushet. Disse kjerneverdiene er selve fundamentet for kulturen vår, og er noe vi strekker oss etter hver dag. De legger føringer for måten vi jobber på, hvilke beslutninger vi tar og måten vi omgås med andre mennesker.

Respekt.

I Bull skal vi respektere hverandre som kolleger og samarbeidspartnere, så vel som mennesker – uansett status, rolle, bakgrunn eller kultur. Hos oss er det stor takhøyde for både meningsutveksling, diskusjon og latter. Det skal være hyggelig å gå på jobb, og vi trives med et uformelt, jovialt og ujålete arbeidsmiljø.

Engasjement.

Vi skal strekke oss for å hente det beste i oss selv, både for å utvikle firmaet, hverandre og tjenestene våre. Vi er nysgjerrige, gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger og engasjerer oss i hverandre, klientene og oppgavene. En av bærebjelkene i Bull er å levere kvalitet i alle ledd for klientene våre – uansett sakens størrelse eller omfang.

Mot.

Vi er entreprenører i sjelen: Vi er åpne for endringer, tør å utfordre etablert praksis og snur oss raskt rundt. Dette er egenskaper vi har hatt siden 1864, og som gjør vi at lever videre. Vi tar beslutninger vi mener er levedyktige, både på kort og lang sikt, og vi skal ha mot til å si ifra når det er til firmaets beste. I Bull legger vi stoltheten til side, og vi innrømmer når vi tar feil. På den måten kan vi lære, utvikle oss og bli enda bedre.

Raushet.

De beste løsningene og resultatene får vi når vi jobber sammen. Vi skal spille kundene våre og hverandre gode. I Bull skal vi være rause, og vi deler kunnskap og erfaringer med hverandre, sjenerøst og uoppfordret.