NO/EN
Bærekraft, samfunnsansvar og åpenhetsloven

Bærekraft, samfunnsansvar og åpenhetsloven

Hjem / Karriere / Bærekraft, samfunnsansvar og åpenhetsloven
Tiden vi lever i krever at alle bidrar til kloden og fellesskapet. Det samme gjelder for profesjonen vår. Bærekraft og samfunnsansvar er en kontinuerlig og langsiktig prosess. Det tar vi på alvor. Her finner du også vår redegjørelse i forbindelse med åpenhetsloven.

Vi skal gå foran som et godt eksempel i bransjen.

Flere av advokatene våre har eller har hatt verv i Advokatforeningen, i lovutvalg eller i disiplinærnemnden. På den måten bidrar vi til å opprettholde et fokus på rettssikkerhet og kvalitet i lovgivningen, en høy etisk standard i bransjen og ivareta de unge advokaters interesser, gjennom utvikling av fagkompetanse og nettverk. Vi engasjerer oss også i kvinnementordninger, og vi har en av bransjens største kvinneandeler i partnerskapet.

Vi bryr oss om verden utenfor.

Vi støtter Amnesty International, og det har vi gjort i mange år. Dette har skapt resultater vi er stolte av. Gjennom mange bidrag til Amnesty International har vi, blant annet, vært med å styrke kvinners rettigheter, både i Norge og internasjonalt, innføre en menneskerettighetslov for næringslivet i Norge (Åpenhetsloven), forbedre LHBT-personers rettigheter og etterforske menneskerettighetsbrudd i krigen i Ukraina.

Vi har et lavt klimafotavtrykk.

Bull forurenser i liten grad miljøet rundt oss. Vi kildesorterer avfall og begrenser reiseaktivitet og forbruk av papir. Høsten 2021 flyttet vi inn i nye kontorer, hvor gjenbruk av møbler og inventar var en viktig del av flytteprosjektet.

Entra ASA, som står som eier av de nye lokalene våre, har et stort fokus på miljø og klima ved driften av det nye bygget. Det klassifiseres som et BREEAM-NOR Excellent og Energiklasse A bygg.

De nye lokalene ligger sentralt til, og det er enkelt å komme seg til og fra kontoret med offentlig transport, på sykkel eller ved å gå. Vår ASP- og AV-leverandør, Intility AS, er miljøfyrtårnsertifisert, og vi CO2 kompenserer alle nye PCer og resirkulerer utdatert IT-utstyr.

Vi hjelper kundene våre med bærekraft.

Bull skal bidra til å utvikle et miljø som fremmer juridiske og strategiske implikasjoner rundt kravene til bærekraft og sirkulær økonomi. Vi har spesialkompetanse på miljørett, klima, avfall, bærekraftspørsmål og samfunnsansvar.

Slik etterlever vi åpenhetsloven.

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden. Vi er opptatt av at vår virksomhet skal bidra til å gjennomføre FNs bærekraftsmål.

Dersom du har nærmere spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på bull@bull.no.

Vi har gjennomført en grundig kartlegging av interne og eksterne forhold i forbindelse med åpenhetsloven. Her kan du lese hele vår redegjørelse.:

download icon
Last ned vår redegjørelse på åpenhetsloven