Jan Morten Evertsen

Partner

Mobil: 993 07 008
E-post: jme@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Jan Morten har omfattende erfaring med kontraktsforhandlinger av ulike type rettighetsavtaler innenfor film, medier og underholdning, inkludert strømmetjenester, for norske og internasjonale film og tv-produksjonsselskaper, samt musikkbransjen. Hans rådgivning omfatter i tillegg varemerke- og patentspørsmål og lisensavtaler, samt generell og spesiell markedsføringsrett for aktører innen underholdning, medier, musikk og varehandel. Han har også håndtert immaterialrettsproblemstillinger i forbindelse med en rekke oppkjøp og transaksjoner.

Rangeringer
Jan Morten er rangert i Band 3 i kategorien TMT av Chambers Europe 2019 og er anbefalt innenfor TMT av The Legal 500.

 

 

 

 

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co Advokatfirma, 2020-
Partner, Advokatfirmaet Ræder, 2017-2019
Senior partner, Zacco, 2016
Partner, Advokatfirmaet Hjort, 2013-2015
Partner, Advokatfirmaet Thommessen, 2006-2013
Partner, Advokatfirmaet Arntzen de Besche, 2000-2006
Partner, Advokatfirmaet Grette, 1991-2000
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Meltdvedt, Komnæs & Co, 1988-1991
Dommmerfullmektig, Tromsø byrett, 1987-1988
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort, 1986
Konsulent, Justisdepartementet, 1985-1986

Utdannelse
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1984

Språk.
Norsk
Engelsk