Fredrik Aasrum

Advokatfullmektig

Mobil: 950 76 907
E-post: faa@bull.no

Hovedarbeidsområder

Fredrik Aasrum er advokatfullmektig i avdelingen for arbeidsrett og private rettsforhold. Han hjelper deg med utarbeidelse av avtaleverk, rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning innenfor disse fagområdene. Han har særlig kompetanse i nedbemannings- og permitteringsprosesser, som var temaet for hans masteroppgave.

Fredrik har erfaring som grunnlegger og styreleder i en oppstartsbedrift innen legal tech og personvern. Dette gir han en tverrfaglig forståelse og et unikt innblikk i virksomheters behov.

Fredrik har et sterkt faglig engasjement og har jobbet frivillig i Barnas Jurist og Rettssenteret.

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2021

Arbeidserfaring
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2022
Trainee, Bull & Co Advokatfirma AS, 2021

Frivillig arbeid
Frivillig, Rettssenteret, 2021-
Frivillig saksbehandler, Barnas Jurist, 2017-2019

Medlemskap
Den norske Advokatforening

Språk
Norsk
Engelsk