Anne-Sofie Rolfsjord

Senioradvokat

Mobil: 934 97 470
E-post: asr@bull.no

Hovedarbeidsområder

Fordypning i internasjonal privatrett og EU-rett, blant annet fra Leiden Universitet, Nederland.

Jobber hovedsakelig med konkursrett, kontrakts rett og familie-, arv- og skifterett.

Anne-Sofie er leder for fagruppen for private rettsforhold.

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2011

Arbeidserfaring
Advokat, Bull & Co, 2013-
Advokatfullmektig, Bull & Co, 2011- 2013
Praktikant, Øvre Romerike tingrett, 2010

Verv
Visepresident, Norges Amerikanske idretters forbund, 2009-2014
Ankeutvalget, Norges Amerikanske idretters forbund, 2014-

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk