André M. Carlsen

Partner

Mobil: 975 46 458
E-post: amc@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

André bistår klienter innen økonomisk familierett og arverett. Han har 15 års erfaring med rådgivning innen disse fagområdene, og han bistår i forbindelse med generasjonsskifter og sikring av familieformuer ved opprettelse av ektepakter, testamenter, samboeravtaler og fremtidsfullmakter.
Han har omfattende erfaring innen økonomiske oppgjør ved separasjon og skilsmisse (felleseieskifte, spørsmål om særeie, skjevdeling og oppgjør mellom samboere).  Han har særlig kompetanse i slike saker hvor det står betydelige verdier (familieformuer og næringsvirksomhet) på spill.
André har betydelig erfaring med arverettslige tvister (tilbakeføring av verdier til dødsbo pga. ugyldige dødsdisposisjoner, ugyldige testamenter, testamentstolkning, ugyldige disposisjoner i uskiftebo mv.). Han har tidligere jobbet som allmennadvokat/allmennjurist, og har omfattende erfaring med familie- og arverettslige spørsmål som krever tverrfaglig kompetanse innen kontraktsrett, avtalerett, fast eiendoms rettsforhold, forvaltningsrett, selskapsrett, internasjonal rett mv.
André har allsidig erfaring fra domstolene, som advokat, dommerfullmektig og utreder i Juridisk utredningsenhet i Høyesterett. Han prosederer jevnlig saker for domstolene

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co Advokatfirma AS, 2022
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA, 2020-2022
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA, 2018-2019
Utreder, Høyesterett, 2016-2018
Dommerfullmektig, Kongsberg/Kongsberg og Eiker tingrett, 2015-2016
Advokat, Advokatfirmaet Høie, 2010-2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Høie, 2008-2010
Trainee, Advokatfirmaet Høie, 2006-2008

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2008
Tilleggsfag: Selskapsrett, UiO
Tilleggsfag: Arbeidsrett, UiO
Tilleggsfag: Kommunalrett, UiO

Medlemskap
Den Norske Advokatforening

Språk
Norsk
Engelsk

Artikler
Skjevdeling av formue ved separasjon og skilsmisse – en oversikt
Retten til å overta bolig og andre eiendeler i forbindelse med separasjon og skilsmisse