NO/EN

Ida Westvang bistår innen rettsområdene arv, dødsboskifte og økonomisk familierett. Hun har spesialisert seg innen familie, arv, skifte og tvisteløsning/prosedyre og har 12 års erfaring på disse områdene. Ida har i tillegg nisjekompetanse på vergemål, rettslig handleevne og samtykkekompetanse samt kognitiv svikt – kompetanse få andre advokater har.

Ida har i tillegg solid erfaring fra arbeid innen områdene fast eiendoms rettsforhold, skatt og selskapsrett og har særlig kompetanse når skiftet reiser spørsmål innen disse rettsområdene.

Ida har også betydelig prosedyreerfaring og har prosedert opp mot 200 saker for domstolene.

Utdanning

 • 2007
  Person- og bedriftsbeskatning, Universitetet i Oslo
 • 2007
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 1998
  Offentlig godkjent sykepleier, Høgskolen i Østfold

Arbeidserfaring

 • 2022–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2016–2022
  Senioradvokat, Hjort DA
 • 2015–2016
  Senioradvokat, Schjødt AS
 • 2012–2014
  Advokat, Bjørge-Skaaraas & Co AS
 • 2011–2012
  Dommerfullmektig, Sarpsborg tingrett
 • 2009–2011
  Advokat/advokatfullmektig, Bjørge-Skaaraas & Co AS
 • 2008
  Advokatfullmektig, Wiersholm AS
 • 1998-2006
  Sykepleier - Hjerteovervåkningen, Sykehuset Østfold

Artikler skrevet av Ida