NO/EN

Ida Westvang bistår innen rettsområdene arv, dødsboskifte og økonomisk familierett. Hun har spesialisert seg innen familie, arv, skifte og tvisteløsning/prosedyre og har 12 års erfaring på disse områdene. Ida har i tillegg nisjekompetanse på vergemål, rettslig handleevne og samtykkekompetanse samt kognitiv svikt – kompetanse få andre advokater har.

Ida har i tillegg solid erfaring fra arbeid innen områdene fast eiendoms rettsforhold, skatt og selskapsrett og har særlig kompetanse når skiftet reiser spørsmål innen disse rettsområdene.

Ida har også betydelig prosedyreerfaring og har prosedert opp mot 200 saker for domstolene.

Rangeringer og utmerkelser

Ida Westvang assists in cases involving inheritance, probate and financial family law. She specialises in family, inheritance, probate, marital/cohabitant settlements and dispute resolution/litigation and has 12 years of experience in these areas.Ida also specialises in guardianship, legal capacity and consent competence, as well as cognitive impairment ‒ an expertise few other lawyers can offer.Ida is also experienced in property law, tax law and company law and is particularly skilled at dealing with such legal issues when they come up as part of probate or marital/cohabitant settlement proceedings.She has litigated close to 200 cases before the courts.

Utdanning

 • 2007
  Person- og bedriftsbeskatning, Universitetet i Oslo
 • 2007
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 1998
  Offentlig godkjent sykepleier, Høgskolen i Østfold

Arbeidserfaring

 • 2022–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2016–2022
  Senioradvokat, Hjort DA
 • 2015–2016
  Senioradvokat, Schjødt AS
 • 2012–2014
  Advokat, Bjørge-Skaaraas & Co AS
 • 2011–2012
  Dommerfullmektig, Sarpsborg tingrett
 • 2009–2011
  Advokat/advokatfullmektig, Bjørge-Skaaraas & Co AS
 • 2008
  Advokatfullmektig, Wiersholm AS
 • 1998-2006
  Sykepleier - Hjerteovervåkningen, Sykehuset Østfold

Artikler skrevet av Ida