Varslingskanal for Endúr ASA med datterselskaper

Varslingskanal for Endúr ASA med datterselskaper

Bull & Co Advokatfirma AS mottar på vegne av Endúr ASA med datterselskapene BMO Entreprenører AS, Endúr Sjøsterk AS, Arctec Aqua AS og Endúr Maritime AS alle varsler som sendes gjennom varslingskanalen.

Denne kanalen for varsling skal ikke benyttes ved generelle kunde- eller leverandørklager. Det samme gjelder ved forespørsler fra kunder eller leverandører. I slike saker ber vi deg ta direkte kontakt med det enkelte selskapet i Endúr-konsernet.

Du kan velge å varsle anonymt. Du gjør valg om dette i skjemaet nedenfor.

Selv om du tilkjennegir din identitet overfor oss, vil vi ikke røpe din identitet til Endúr uten avtale med deg som varsler. Merk at full anonymitet kan vanskeliggjøre behandling av varslingen.

Ønsker du å være anonym?

Informasjon om deg som varsler

Informasjon om varselet

0 filer lagt til

Dra og slipp inntil 3 filer

    Noen felter er ikke fylt ut korrekt. Alle felter merket med * må fylles inn korrekt